Trung tâm Thông báo

Thông báo tạm ngưng dịch vụ rút tiền mạng $ALT-BEP20

Để cung cấp trải nghiệm giao dịch tốt hơn cho người dùng, Bitget đã tạm ngưng dịch vụ rút tiền đối với mạng $ALT-BEP20 từ ngày 15/4/2024 (UTC).

Xin lưu ý rằng giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian ngừng hoạt động. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng toàn cầu trong một thông báo riêng hoặc thông qua cộng đồng chính thức khi mở lại dịch vụ rút tiền trên mạng $ALT-BEP20.

Chúng tôi chân thành xin lỗi về những bất tiện mà điều này có thể gây ra và xin cảm ơn sự thông cảm của quý người dùng. Vui lòng cập nhật thông tin qua các kênh chính thức của chúng tôi.