Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Đầu tư tự động spot+

Kiếm thêm lợi nhuận bằng cách tự động đăng ký các sản phẩm đầu tư tự động
autoInvestBanner

Kế hoạch đầu tư tự động

KASundefined
KAS
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
0.5%
BTCundefined
BTC
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
0.8%
ARBundefined
ARB
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
0.8%
OPundefined
OP
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
1%
ETHundefined
ETH
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
1.2%
BGBundefined
BGB
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
1.5%
SANDundefined
SAND
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
1.5%
ADAundefined
ADA
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
1.8%
AVAXundefined
AVAX
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
1.8%
MATICundefined
MATIC
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
2.5%
SOLundefined
SOL
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
2.6%
NEARundefined
NEAR
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
4.4%
DOTundefined
DOT
ROI lịch sử
--
APR bổ sung
5.2%

Câu Hỏi Thường Gặp