bitget facebook
Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Sử dụng P2P để mua và bán USDT

Giao dịch an toàn, dễ dàng và không mất phí trên Bitget P2P. Giao dịch USDT qua Phương thức thanh toán đa dạng, bao gồm chuyển khoản ngân hàng và ví điện tử ngay.

Quảng cáo thương nhân
Thương nhân (Giao dịch | Tỷ lệ hoàn thành) Giá Số lượng/Giới hạn Thấp đến Cao Phương thức thanh toán
0 phí
Hoạt động
One purchase per new user
0
0.5usdt Give Away Lệnh đóng trong 30 ngày 214 | Tỷ lệ hoàn thành 99.00%
1,000 VND Get 0.5USDT
Số lượng Giới hạn 47.89 USDT 500–500 VND
G
Giao Dịch Số 1 Lệnh đóng trong 30 ngày 1152 | Tỷ lệ hoàn thành 99.00%
25,924 VND
Số lượng Giới hạn 2,011.26 USDT 1,300,000–2,600,000 VND
L
Le Quynh Lệnh đóng trong 30 ngày 1599 | Tỷ lệ hoàn thành 99.00%
25,925 VND
Số lượng Giới hạn 840.51 USDT 1,300,000–3,000,000 VND
T
TradeNow247 Lệnh đóng trong 30 ngày 3514 | Tỷ lệ hoàn thành 100.00%
25,925 VND
Số lượng Giới hạn 1,010.38 USDT 1,300,000–2,500,000 VND
G
Giao Dịch Số 1 Lệnh đóng trong 30 ngày 1152 | Tỷ lệ hoàn thành 99.00%
25,932 VND
Số lượng Giới hạn 9,000 USDT 500,000–201,528,470.65 VND
L
Linguva Lệnh đóng trong 30 ngày 3964 | Tỷ lệ hoàn thành 100.00%
25,932 VND
Số lượng Giới hạn 604.5 USDT 1,000,000–10,000,000 VND
L
Le Quynh Lệnh đóng trong 30 ngày 1599 | Tỷ lệ hoàn thành 99.00%
25,933 VND
Số lượng Giới hạn 4,306.88 USDT 1,000,000–105,000,000 VND
L
Linguva Lệnh đóng trong 30 ngày 3964 | Tỷ lệ hoàn thành 100.00%
25,934 VND
Số lượng Giới hạn 5,461.31 USDT 1,000,000–110,000,000 VND
H
Heo Lệnh đóng trong 30 ngày 1562 | Tỷ lệ hoàn thành 100.00%
25,934 VND
Số lượng Giới hạn 226.64 USDT 1,300,000–10,000,000 VND
T
TradeNow247 Lệnh đóng trong 30 ngày 3514 | Tỷ lệ hoàn thành 100.00%
25,945 VND
Số lượng Giới hạn 4,322.58 USDT 500–96,123,083 VND

Làm cách nào để giao dịch trên cổng Bitget P2P?

tradingstep1-buy

Đặt một lệnh

Chọn từ các quảng cáo trên thị trường và đặt lệnh cho các coin bạn muốn. Sau khi đặt lệnh, các coin sẽ được Bitget P2P nắm giữ.

tradingstep2-buy

Thanh toán cho người bán

Thanh toán cho người bán bằng phương thức thanh toán được đề xuất. Hoàn tất chuyển tiền fiat và nhấp vào Đã thanh toán trên cổng Bitget P2P.

tradingstep3-buy

Nhận coin của bạn

Khi người bán xác nhận đã nhận được thanh toán, số tiền điện tử mà Bitget đang giữ sẽ được mở khóa cho bạn.

Tin tức P2P

Thêm
Bitget peer to peer appeal guide

Bitget peer to peer appeal guide

2023-09-08 | 5

How to buy crypto currency on bitget peer to peer website

How to buy crypto currency on bitget peer to peer website

2023-09-08 | 5

A complete guide to peer to peer trading on bitget

A complete guide to peer to peer trading on bitget

2023-09-08 | 5

Câu Hỏi Thường Gặp

Thêm

Thanh toán cho người bán có an toàn không?

Khi nào tôi sẽ nhận được coin?

Giao dịch P2P là gì?

Giao dịch P2P là gì?

Làm cách nào để mua coin trên cổng Bitget P2P?

Làm cách nào để mua coin trên cổng Bitget P2P?

Làm cách nào để chuyển tài sản đến tài khoản cấp vốn?

Làm cách nào để chuyển tài sản đến tài khoản cấp vốn?

Lưu ý:

Ưu điểm của Bitget P2P

Ưu điểm của Bitget P2P

Cách bán USDT trên cổng Bitget P2P (web)

Cách bán USDT trên cổng Bitget P2P (web)

Làm cách nào để thêm phương thức thanh toán mới trên cổng Bitget P2P?

Làm cách nào để thêm phương thức thanh toán mới trên cổng Bitget P2P?

Làm cách nào để cài đặt mật khẩu quỹ trên cổng Bitget P2P?

Làm cách nào để cài đặt mật khẩu quỹ trên cổng Bitget P2P?

Các phương thức thanh toán phổ biến