Trung tâm Phần thưởng

Nhận điểm mỗi ngày và quy đổi thành USDT

Chia sẻ

Quy tắc sự kiện

 • 1. Người dùng mới có thể mở khóa gói quà chào mừng trị giá 6200 USDT sau khi đăng ký. Mời một người bạn tham gia Bitget và nhận thêm 200 USDT. Nạp tiền và giao dịch trong vòng 7 ngày để nhận phần thưởng thử thách lên đến 6000 USDT.
 • 2. Mỗi người dùng chỉ có thể hoàn thành một nhiệm vụ của người dùng mới một lần. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người dùng sẽ tự động nhận được điểm tương ứng.
 • 3. Nhiệm vụ người dùng mới phải được hoàn thành trong 7 ngày kể từ thời điểm bạn đăng ký.
 • 4. Người dùng có thể truy cập Trung tâm Phần thưởng để điểm danh và nhận điểm hàng ngày. Mỗi vòng điểm danh kéo dài trong 5 ngày và sẽ được đặt lại vào ngày thứ 6. Nếu người dùng không điểm danh từ một ngày trở lên, họ phải bắt đầu lại từ ngày đầu tiên của vòng tiếp theo. Hiện tại, điểm có thời gian hiệu lực tối thiểu là sáu tháng. Điểm đã nhận trong hơn sáu tháng sẽ hết hạn vào 22:59:59 30/06 và 22:59:59 31/12 mỗi năm (Giờ VN). Ví dụ: điểm đã nhận trước hoặc vào lúc 22:59:59 30/06/2023 sẽ hết hạn vào lúc 22:59:59 31/12//2023, điểm đã nhận trong khoảng thời gian từ 22:59:59 01/07/2023 - 22:59:59 31/12/2023 sẽ hết hạn vào lúc 22:59:59 30/06/2024 (Giờ VN).
 • 5. Thời gian điểm danh hàng ngày từ 23:00:00 ngày hôm trước đến 22:59:59 ngày hôm sau (Giờ VN). Vui lòng điểm danh trước khi thời hạn kết thúc.
 • 6. Để kiếm điểm, người dùng cần hoàn thành các nhiệm vụ mỗi ngày trong Trung tâm Phần thưởng. Các nhiệm vụ chỉ được hiển thị cho người dùng đủ điều kiện. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, người dùng phải nhận điểm thủ công trong cùng ngày đó. Điểm là phần thưởng do nền tảng Bitget cung cấp và có thể được đổi thành các giải thưởng khác nhau trong Trung tâm Phần thưởng của Bitget.
 • 7. Nhiệm vụ hàng ngày chỉ khả dụng từ 23:00:00 đến 22:59:59 (Giờ VN). Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ trước hạn chót và nhận điểm của bạn trong ngày.
 • 8. Các tài khoản phụ không đủ điều kiện tham gia ưu đãi. Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ không được tính vào tài khoản chính.
 • 9. Ưu đãi không dành cho các tổ chức và nhà giao dịch API.
 • 10. Các giao dịch với stablecoin sẽ không được tính vào khối lượng giao dịch của Trung tâm Phần thưởng.
 • 11. Bitget có thể loại người dùng có hành vi gian lận và gây hại khỏi việc nhận thưởng hoặc tạm ngưng tài khoản của họ.
 • 12. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện và thay đổi nhiệm vụ hoặc phần thưởng dựa trên tình hình thị trường vào bất kỳ lúc nào.
 • Nhiệm vụ hàng ngày
  Nhiệm vụ giới hạn

  Quy đổi điểm

  Đổi điểm credit
  Sản phẩm
  Loại phần thưởng
  Không tìm thấy dữ liệu!