Logo

BTCUSD

Vĩnh cửu
 • 66,555.5
  • %Biến động 24h
   0.00%
  • Giá đánh dấu
   66,480.6
  • Giá cao 24h
   66,750.0
  • Giá thấp 24h
   63,200.0
  • KL 24h (BTC)
   7.13K
  • Khối lượng 24h (USD)
   459.66M
  • Funding/đếm ngược
   +0.0128% 
    / 
   --
  loading