Logo

BTCUSD

Vĩnh cửu
 • 63,921.7
  • %Biến động 24h
   0.00%
  • Giá đánh dấu
   63,929.4
  • Giá cao 24h
   65,109.6
  • Giá thấp 24h
   63,310.0
  • KL 24h (BTC)
   8.32K
  • Khối lượng 24h (USD)
   534.64M
  • Funding/đếm ngược
   +0.0111% 
    / 
   --
  loading