Xin chào, chúng tôi có thể làm gì để giúp bạn?

Bài viết mới nhất

Spot
[Niêm yết đầu tiên] Bitget niêm yết WaterCoin (WATER), tham gia và chia sẻ 40,780,000 WATER!
Spot
2024-06-25 12:30
Ký quỹ
Ký quỹ spot cross Bitget thêm cặp BTC/USDC
Ký quỹ
2024-06-25 12:21
Earn
Đăng ký các sản phẩm Earn ONDO, RNDR hoặc AR để nhận BGB!
Earn
2024-06-25 10:00
Tin tức Bitget
Bitget đã cập nhật Bằng chứng Dự trữ cho tháng 06/2024
Tin tức Bitget
2024-06-25 10:00
Thẻ tín dụng/ghi nợ
Mua ARTFI, CBPAY & ZRO bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ miễn phí
Thẻ tín dụng/ghi nợ
2024-06-25 08:15
Bảo trì Spot
Thông báo về việc mở lại dịch vụ rút tiền qua mạng GOMINING-BEP20
Bảo trì Spot
2024-06-25 08:12
Spot
Bitget PoolX niêm yết Love Power Movement (LPM): Stake ETH để khai thác LPM
Spot
2024-06-25 08:00
Các cuộc thi & sự kiện đang diễn ra
Flash Wednesday: Miễn phí giao dịch khi mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ
Các cuộc thi & sự kiện đang diễn ra
2024-06-25 07:06
Hủy niêm yết cặp giao dịch
Bitget thông báo xoá 18 cặp giao dịch khỏi bot giao dịch spot vào ngày 28/6/2024
Hủy niêm yết cặp giao dịch
2024-06-25 07:01
Hủy niêm yết cặp giao dịch
Thông báo hủy niêm yết 26 cặp giao dịch spot vào ngày 28/06/2024
Hủy niêm yết cặp giao dịch
2024-06-25 07:00
helpWhiteImg
Vấn đề của bạn vẫn chưa được giải quyết?
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến đa ngôn ngữ của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề
Liên hệ