facebook

Biểu phí

user_icon
--

Đăng nhập để xem mức tỷ lệ độc quyền của bạn

Giải thích phí giao dịch

Phí spot
Phí giao dịch futures
Lãi suất ký quỹ
Nạp tiền và rút tiền
hoặc
hoặc

Không có dữ liệu

Lưu ý: Các khoản phí này có thể không áp dụng cho một số token/coin nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể và có thể thay đổi tùy theo khu vực của bạn. Tham khảo lịch sử giao dịch để biết các khoản phí thực tế.

Xem tỷ lệ phí maker

Thuật ngữ

Maker: Những lệnh này được đặt ở một mức giá cụ thể, không khớp ngay lập tức bởi lệnh của người khác trong sổ lệnh. Thay vào đó, chúng sẽ được đặt trong sổ lệnh và chờ lệnh từ người khác để khớp. Ví dụ: giả sử mức giá hiện tại là 100 USDT và một lệnh mua 90 USDT được đặt, thì lệnh mua đó sẽ được đặt trong sổ lệnh và chờ một lệnh bán 90 USDT để được khớp lệnh. Phí giao dịch được thanh toán khi thực hiện lệnh là phí maker.

Taker: Những lệnh này được đặt ở một mức giá cụ thể và khớp ngay lập tức bởi lệnh của một người khác ở trong sổ lệnh. Ví dụ: giả sử mức giá hiện tại là 100 USDT và một lệnh mua 100 USDT được đặt, thì lệnh đó sẽ được khớp ngay lập tức. Phí giao dịch được thanh toán khi thực hiện lệnh là phí taker.

Khối lượng giao dịch 30 ngày qua: Tổng khối lượng giao dịch của tài khoản chính và tài khoản phụ trong 30 ngày gần nhất sẽ được tính vào 23:00 (Giờ VN) mỗi ngày. Tài khoản phụ của bạn sẽ nhận mức phí tương tự như tài khoản chính ngay sau khi tạo.

Tài sản hàng ngày trong 30 ngày: Bitget chụp nhanh tất cả tài sản trong tài khoản spot, USDC-M Futures, USDT-M Futures, Coin-M Futures, P2P, Earn, Cấp vốn và Giao dịch Sao chép, cả tài khoản chính hoặc tài khoản phụ, vào lúc 23:00 mỗi ngày (Giờ VN). Những tài sản này sau đó được chuyển đổi giá trị sang USDT dựa trên giá tại thời điểm chụp nhanh để tính toán. Tài sản spot bao gồm tài sản khả dụng, bị khóa và đóng băng. Tài sản Futures bao gồm ký quỹ và tài sản đóng băng (không bao gồm Lời/Lỗ chưa ghi nhận). Tài sản P2P bao gồm tài sản khả dụng (không bao gồm tài sản đóng băng). Số dư trung bình hàng ngày trong 30 ngày (tính bằng USDT) = tổng số dư tài sản trong 30 ngày qua (tính bằng USDT) ÷ 30.

Giới hạn rút tiền 24h: Bitget xác định giới hạn rút tiền hàng ngày của bạn (quy đổi thành USD) dựa trên cấp VIP bạn đang có. Bạn không thể rút nhiều hơn giới hạn rút tiền của mình trong một ngày.

Tổng quan nâng cấp VIP

  • Người dùng đáp ứng các yêu cầu về khối lượng giao dịch spot, khối lượng giao dịch futures và các chủ sở hữu BGB mới cho các cấp VIP khác nhau sẽ tận hưởng cấp VIP cao nhất dành cho người dùng. Ví dụ: nếu một người dùng đáp ứng yêu cầu cho VIP 2 cho giao dịch spot nhưng với giao dịch futures chỉ là VIP 1, họ sẽ được tự động nâng cấp lên VIP 2 cho giao dịch futures.
  • Khi một người dùng lần đầu trở thành VIP bằng cách đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch, họ sẽ nhận được thời gian ân hạn VIP, giúp bảo vệ họ khỏi việc bị hạ cấp trong vòng 30 ngày. Những người dùng VIP khác không thể đáp ứng các yêu cầu về cấp VIP hiện tại sẽ bị hạ cấp dựa trên dữ liệu mới nhất của họ.
  • Cấp VIP tự động cập nhật vào 08:00 (Giờ VN) mỗi ngày. Nếu hành vi giao dịch của người dùng kích hoạt kiểm soát rủi ro, Bitget có quyền điều chỉnh cấp VIP của họ.
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng