facebook
An toàn của bạn, trách nhiệm của chúng tôi

Quỹ Bảo vệ Bitget

Chúng tôi thường xuyên theo dõi Quỹ Bảo vệ Bitget và bối cảnh an ninh mạng của tiền điện tử nhằm đảm bảo số tiền trong quỹ đủ để bảo vệ người dùng Bitget.
protection-fund-million
share
Chia sẻ
Quỹ hiện được định giá 422 M USD
BTC
6,500 BTC
assetData-1
* Dựa theo giá vào lệnh lúc 07:00 mỗi ngày (Giờ Việt Nam).
protection-fund-union
Tại sao chúng tôi cần một quỹ bảo vệ?
Quỹ Bảo vệ Bitget giúp nền tảng của chúng tôi tăng khả năng phục hồi trước các mối đe dọa an ninh mạng.
Người dùng có tài khoản bị xâm phạm, tài sản bị đánh cắp hoặc mất - mà không phải do các hành động hoặc hành vi giao dịch của họ - có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến Quỹ Bảo vệ Bitget.
protection-fund-btc-image
Tìm hiểu về cách bảo vệ tài sản của bạn.
Đọc các bài viết của Học viện Bitget để biết cách bảo vệ tài khoản của bạn trên Web3.
earnAsset-1
Tiền điện tử
Quỹ bảo vệ Bitget trị giá 300 triệu USD để bảo vệ tài sản của người dùng
22 tháng 12, 2022 |10 phút
earnAsset-2
Bitget
Vụ hack Solana 6 triệu USD: Cách bảo vệ tiền của bạn với Quỹ bảo vệ Bitget
12 tháng 12, 2022 |5 phút
earnAsset-3
Tiền điện tử ‌Giao dịch
Những sai lầm của người mới khi bắt đầu giao dịch tiền điện tử
18 tháng 11, 2022 |10 phút
*Bitget có quyền tiến hành điều tra các tài khoản bị xâm phạm và/hoặc tài sản bị mất, và các khoản tiền hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra.
Bạn đã sẵn sàng giao dịch?
Tài khoản và tài sản của bạn được bảo vệ ở đây.
Bắt đầu
protection-fund-trading
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng