Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Quản lý Tài sản

Gia tăng tài sản cùng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp của chúng tôi.
wealthBanner

‌Tất cả sản phẩm

6.00% ~ 14.00%

Phạm vi APR trước đây  

Loại
Tăng cường
Chiến lược đầu tư
Chênh lệch giá định lượng

6.50% ~ 12.00%

Phạm vi APR trước đây  

Loại
Cân bằng
Chiến lược đầu tư
Chênh lệch giá định lượng

Quản lý Tài sản Bitget đảm bảo an toàn cho tài sản người dùng như thế nào?

intro-img-0
Chương trình lưu ký quỹ an toàn
Bảo mật và hiệu quả hàng đầu từ các dịch vụ lưu ký Bitget và chương trình Copper ClearLoop.
intro-img-1
Chiến lược định lượng an toàn
intro-img-2
Bằng chứng Dự trữ nâng cao

Người dùng mục tiêu

Cá nhân có giá trị tài sản ròng cao

Chuyên gia quản lý tài sản

Thành viên VIP Bitget

Câu Hỏi Thường Gặp