banner-bg-2xl
banner-dollarbanner-pointbanner-point
banner-left-arrowbanner-right-arrow

Mời 2 người bạn và nhận 20 USDT

Mỗi người bạn có thể nhận 5 USDT sau khi thực hiện thành công vòng này.

Quy tắc
Mời 2 người bạn để nhận thưởng.

Nhận 20 USDT khi bạn bè hỗ trợ bạn

Mỗi người bạn mà bạn mời hoàn thành nhiệm vụ giao dịch sẽ được tính là một hỗ trợ thành công.

btn-pointerĐăng nhập và mời

Hướng dẫn nhận thưởng

register
success
rewards