Bắt đầu giao dịch futures trong hai bước đơn giản với 10 USDT

Giao dịch Futures là gì?
no_coin

vĩnh cửu

$0

Quan điểm của tôi:

Tăng giá(50)%
Giảm giá(50)%

50% người dùng cho rằng giá sẽ tăng

Giá thị trường

0USDT

Số lượng mua

0USDT

Tự động chốt lời khi giá tăng lên 0, với lợi nhuận là 0 USDT (+20%).

Hướng dẫn người mới

Khóa học cấp tốc giao dịch futures