Quy tắc
Mời bạn bè để rút thăm 1,000,000 token thịnh hành.
100% win

Ưu đãi có thể khác nhau tùy theo khu vực. Để biết thông tin chính xác, vui lòng đăng nhập và xem nội dung hiển thị trên tài khoản của bạn.

stop
lottery_button_bg
Hoàn thành các nhiệm vụ sau để nhận lượt rút thăm may mắn và các token như . Tổng quỹ thưởng lên đến 1,000,000 USDT.
task_img2
Mời một người bạn đăng ký và yêu cầu họ hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch hợp lệ.tip
Lượt rút thăm: 1
footer_logo