facebook-noscript
Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Chỉ cần sao chép, giao dịch thông minh!

Chỉ cần sao chép, giao dịch thông minh!
Hướng dẫn giao dịch sao chép futures-videoTutorial-img

Hướng dẫn giao dịch sao chép futures

Sao chép elite trader để dễ dàng tối đa lợi nhuận giao dịch futures của bạn.

Hướng dẫn giao dịch sao chép spot-videoTutorial-img

Hướng dẫn giao dịch sao chép spot

Sao chép elite trader để nắm bắt chính xác xu hướng thị trường.

Hướng dẫn giao dịch sao chép bot-videoTutorial-img

Hướng dẫn giao dịch sao chép bot

Đăng ký nhà chiến lược để kiếm lợi nhuận tự động.

Sao chép, Kiếm tiền

Chọn nhà giao dịch

Chọn nhà giao dịch

Chọn từ hơn 80,000 nhà giao dịch có lịch sử giao dịch minh bạch và được lọc theo Lời&Lỗ, ROI,...
Thiết lập thông số

Thiết lập thông số

Thiết lập các tham số giao dịch sao chép, bao gồm phương thức đặt lệnh, số lượng đặt lệnh và các tham số kiểm soát rủi ro
Sao chép giao dịch và đóng lệnh

Sao chép giao dịch và đóng lệnh

Sau khi các thông số giao dịch sao chép được thiết lập, hệ thống sẽ theo dõi các tín hiệu mua, bán và các tín hiệu giao dịch khác của nhà giao dịch trong thời gian thực và tự động mua và bán cho bạn

Câu hỏi Thường gặp

Tổng lợi nhuận của elite trader
$23,000,000+
Tải ứng dụng