Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Giá thị trường BRC-20

Về giá BRC-20

Được tạo ra vào tháng 3/2023 bởi @domodata, tài liệu gốc và whitepaper của tiêu chuẩn có thể được truy cập tại đây: https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/.The tiêu chuẩn token BRC-20 sử dụng các ordinal inscription của dữ liệu JSON để triển khai các hợp đồng token, mint và tạo điều kiện chuyển token.
Giá của token BRC-20 bị ảnh hưởng bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cũng như các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo và thay đổi quy định. Với những biến số này, giá trị của token BRC-20 có thể gặp biến động đáng kể trong một thời gian ngắn, khiến nó trở thành một khoản đầu tư có tính biến động cao.

‌Tất cả token BRC-20

28,272 token
Tất cả
Nổi bật
Đang xử lý
TickGiáVốn hóa thị trườngKhối lượng (24h)Nguồn cungĐã mintChủ sở hữuGiao dịch
$37.7
59,890 Sats
$790.76M
0-marketcap-btc-icon12,561.81
$28.45M
0-volume-btc-icon452
21.00M
100.00%
22,013
8,460
$31.47
49,999 Sats
$3.14M
1-marketcap-btc-icon49.94
$1.34M
1-volume-btc-icon21.23
99,999
100.00%
5,181
1,873
$53.51
85,000 Sats
$880,120.14
2-marketcap-btc-icon12.69
$329,224.86
2-volume-btc-icon5.23
10,000
100.00%
2,310
481
$0.1492
237 Sats
$6.16M
3-marketcap-btc-icon98.42
$4.72M
3-volume-btc-icon74.96
42.07M
100.00%
5,467
3,921
$0.0005351
0.8500 Sats
$597,911.74
4-marketcap-btc-icon9.19
$69,084.45
4-volume-btc-icon1.1
1000.00M
100.00%
303
113
$30.72
48,800 Sats
$880,124.98
5-marketcap-btc-icon14.37
$147,092.32
5-volume-btc-icon2.34
24,000
100.00%
716
207
$22.66
36,000 Sats
$287,939.24
6-marketcap-btc-icon4.5
$117,448.74
6-volume-btc-icon1.87
10,000
100.00%
961
338
$0.{6}2172
0.0003450 Sats
$455.52M
7-marketcap-btc-icon7,236.31
$312.73M
7-volume-btc-icon4,967.98
2100.00T
100.00%
48,044
84,067
$22.66
36,000 Sats
$239,533.28
8-marketcap-btc-icon3.7
$3,485.51
8-volume-btc-icon0.05537
9,999
100.00%
498
11
$0.09128
145 Sats
$1.18M
9-marketcap-btc-icon19.47
$11,737.88
9-volume-btc-icon0.1865
13.37M
100.00%
295
30
$0.008813
14 Sats
$203,958.4
10-marketcap-btc-icon3.15
$18,174.93
10-volume-btc-icon0.2887
21.00M
100.00%
296
33
$0.01259
20 Sats
$259,281.08
11-marketcap-btc-icon4.2
$22,844.14
11-volume-btc-icon0.3629
21.00M
100.00%
492
66
$0.0001007
0.1600 Sats
$133,624.67
12-marketcap-btc-icon2.12
$1.04M
12-volume-btc-icon16.51
1000.00B
0.13%
10,036
2,541
$0.05665
90 Sats
$1.07M
13-marketcap-btc-icon18.57
$2.83M
13-volume-btc-icon44.88
21.00M
100.00%
1,033
1,499
$0.0006295
1 Sats
$28,004.64
14-marketcap-btc-icon0.4229
$13,052.51
14-volume-btc-icon0.2073
1000.00B
0.00%
1,178
108
$0.03242
51.5 Sats
$692,013.98
15-marketcap-btc-icon10.81
$83,007.2
15-volume-btc-icon1.32
21.00M
100.00%
698
101
$0.002518
4 Sats
$201,417.89
16-marketcap-btc-icon3.12
$5,453.12
16-volume-btc-icon0.08663
69.70M
100.00%
274
17
$0.05540
88 Sats
$0.00
17-marketcap-btc-icon0.00
$1,314.98
17-volume-btc-icon0.02089
21.00M
100.00%
147
7
$0.01763
28 Sats
$369,697.83
18-marketcap-btc-icon5.87
$102,140.71
18-volume-btc-icon1.62
21.00M
100.00%
448
139
$0.008058
12.8 Sats
$186,682.64
19-marketcap-btc-icon2.69
$36,354.58
19-volume-btc-icon0.5775
21.00M
100.00%
337
101
$13.99
22,222 Sats
$0.00
20-marketcap-btc-icon0.00
$353.15
20-volume-btc-icon0.005610
1000.00B
0.00%
392
6
$0.0009946
1.58 Sats
$110,557.84
21-marketcap-btc-icon1.67
$11,036.59
21-volume-btc-icon0.1753
100.00M
100.00%
140
28
$0.00
0.00 Sats
$0.00
22-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
22-volume-btc-icon0.00
21.00M
100.00%
6
-
$0.003462
5.5 Sats
$72,619.22
23-marketcap-btc-icon1.15
$92,595.67
23-volume-btc-icon1.47
21.00M
100.00%
1,951
461
$22.03
35,000 Sats
$0.00
24-marketcap-btc-icon0.00
$3,557.04
24-volume-btc-icon0.05651
9,999
100.00%
100
7
$0.001888
3 Sats
$89,426.52
25-marketcap-btc-icon1.48
$11,642.92
25-volume-btc-icon0.1850
21.00M
100.00%
555
69
$6.29
9,999 Sats
$13,003.62
26-marketcap-btc-icon0.3055
$9,511.64
26-volume-btc-icon0.1511
21.00M
0.00%
245
4
$0.004891
7.77 Sats
$98,422.84
27-marketcap-btc-icon1.63
$600,662.59
27-volume-btc-icon9.54
21.00M
100.00%
587
510
$0.004595
7.3 Sats
$136,479.85
28-marketcap-btc-icon2.1
$26,130.85
28-volume-btc-icon0.4151
21.00M
100.00%
682
95
$0.2400
381.19 Sats
$0.00
29-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
29-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
293
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
30-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
30-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
32
-
$0.005269
8.37 Sats
$112,858.88
31-marketcap-btc-icon1.81
$21,997.8
31-volume-btc-icon0.3495
21.00M
100.00%
702
86
$0.02896
46 Sats
$607,360.71
32-marketcap-btc-icon9.65
$679,404.5
32-volume-btc-icon10.79
21.00M
100.00%
1,811
1,168
$0.3771
599 Sats
$0.00
33-marketcap-btc-icon0.00
$2,871.75
33-volume-btc-icon0.04562
2.10M
100.00%
120
4
$0.005351
8.5 Sats
$0.00
34-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
34-volume-btc-icon0.00
210000.00T
0.00%
67
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
35-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
35-volume-btc-icon0.00
2,100
100.00%
60
-
$2.08
3,299 Sats
$20,396.22
36-marketcap-btc-icon0.3318
$9,211.05
36-volume-btc-icon0.1463
10,000
100.00%
423
52
$0.{8}5728
0.{5}9100 Sats
$572,151.4
37-marketcap-btc-icon9.09
$11.79M
37-volume-btc-icon187.27
100.00T
100.00%
4,083
4,820
$0.01296
20.59 Sats
$271,859.94
38-marketcap-btc-icon4.32
$2.69M
38-volume-btc-icon42.79
21.00M
100.00%
1,944
4,421
$125.9
200,000 Sats
$0.00
39-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
39-volume-btc-icon0.00
1000.00M
0.00%
64
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
40-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
40-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
86
-
$0.01448
23 Sats
$1.44M
41-marketcap-btc-icon22.02
$2.78M
41-volume-btc-icon44.14
100.00M
100.00%
4,425
1,900
$0.009442
15 Sats
$191,845.39
42-marketcap-btc-icon3.15
$663,059.84
42-volume-btc-icon10.53
21.00M
100.00%
1,522
644
$0.01020
16.2 Sats
$213,333.26
43-marketcap-btc-icon3.5
$154,569.66
43-volume-btc-icon2.46
21.00M
100.00%
2,554
662
$0.{5}2518
0.004000 Sats
$13,267.26
44-marketcap-btc-icon0.2790
$8,601.39
44-volume-btc-icon0.1366
210000.00T
0.00%
307
12
$0.{7}2644
0.{4}4200 Sats
$15,848.55
45-marketcap-btc-icon0.2503
$9,395.82
45-volume-btc-icon0.1493
420000.00T
0.00%
165
21
$0.00
0.00 Sats
$0.00
46-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
46-volume-btc-icon0.00
1,000,000
0.00%
21
-
$0.01259
20 Sats
$389,382.36
47-marketcap-btc-icon6.33
$63,977.97
47-volume-btc-icon1.02
21.00M
100.00%
561
153
$69.94
111,111 Sats
$0.00
48-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
48-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
66
-
$0.006295
10 Sats
$217,842.86
49-marketcap-btc-icon3.14
$585,619.9
49-volume-btc-icon9.3
21.00M
100.00%
524
553

Câu Hỏi Thường Gặp

BRC-20 là gì?

Mô tả ngắn gọn về tiêu chuẩn BRC-20: BRC-20 là một tiêu chuẩn thử nghiệm thể hiện việc tạo ra các token có thể thay thế trên Layer 1 của Bitcoin. Cách tiếp cận sáng tạo này sử dụng lý thuyết ordinal và inscription để mô phỏng khả năng thay thế.
Bối cảnh: Token BRC-20 được giới thiệu vào tháng 03/2023, xuất phát từ ý tưởng bảng điều khiển Dune vui tươi và lấy cảm hứng từ tên .sats. Kể từ khi ra mắt, token BRC-20 đã chiếm khoảng 3% tổng số giao dịch Bitcoin, với 250,000 người dùng, và đạt khối lượng 150 triệu USD đối với giao dịch trên chuỗi và 3 tỷ USD đối với giao dịch ngoài chuỗi.
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng