Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchSao chépBot‌EarnWeb3

Giá thị trường BRC-20

Về giá BRC-20

Được tạo ra vào tháng 3/2023 bởi @domodata, tài liệu gốc và whitepaper của tiêu chuẩn có thể được truy cập tại đây: https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/.The tiêu chuẩn token BRC-20 sử dụng các ordinal inscription của dữ liệu JSON để triển khai các hợp đồng token, mint và tạo điều kiện chuyển token.
Giá của token BRC-20 bị ảnh hưởng bởi cung và cầu trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, cũng như các yếu tố như tâm lý thị trường, tin tức, thông báo và thay đổi quy định. Với những biến số này, giá trị của token BRC-20 có thể gặp biến động đáng kể trong một thời gian ngắn, khiến nó trở thành một khoản đầu tư có tính biến động cao.

‌Tất cả token BRC-20

28,041 token
Tất cả
Nổi bật
Đang xử lý
TickGiáVốn hóa thị trườngKhối lượng (24h)Nguồn cungĐã mintChủ sở hữuGiao dịch
$43.63
62,880 Sats
$915.62M
0-marketcap-btc-icon13,194.9
$30.34M
0-volume-btc-icon437.28
21.00M
100.00%
20,419
7,974
$34.63
49,900 Sats
$3.46M
1-marketcap-btc-icon49.86
$1.45M
1-volume-btc-icon20.96
99,999
100.00%
5,194
1,830
$76.33
110,000 Sats
$762,735.6
2-marketcap-btc-icon10.99
$360,175.74
2-volume-btc-icon5.19
10,000
100.00%
2,311
472
$0.1839
265 Sats
$7.73M
3-marketcap-btc-icon111.4
$5.04M
3-volume-btc-icon72.68
42.07M
100.00%
5,530
3,723
$0.0005986
0.9200 Sats
$597,911.74
4-marketcap-btc-icon9.19
$76,154.63
4-volume-btc-icon1.1
1000.00M
100.00%
303
113
$36.74
60,000 Sats
$880,124.98
5-marketcap-btc-icon14.37
$162,145.91
5-volume-btc-icon2.34
24,000
100.00%
716
207
$28.81
45,000 Sats
$287,939.24
6-marketcap-btc-icon4.5
$129,107.36
6-volume-btc-icon1.86
10,000
100.00%
963
336
$0.{6}3185
0.0004590 Sats
$655.26M
7-marketcap-btc-icon9,442.92
$343.95M
7-volume-btc-icon4,956.69
2100.00T
100.00%
46,767
83,082
$23.93
36,998 Sats
$239,533.28
8-marketcap-btc-icon3.7
$3,842.22
8-volume-btc-icon0.05537
9,999
100.00%
498
11
$0.08908
150 Sats
$1.19M
9-marketcap-btc-icon19.96
$12,897.97
9-volume-btc-icon0.1859
13.37M
100.00%
294
28
$0.009700
15 Sats
$203,958.4
10-marketcap-btc-icon3.15
$20,034.97
10-volume-btc-icon0.2887
21.00M
100.00%
296
33
$0.01188
20 Sats
$248,262.04
11-marketcap-btc-icon4.18
$21,845.89
11-volume-btc-icon0.3148
21.00M
100.00%
496
57
$0.0001652
0.2380 Sats
$210,314.43
12-marketcap-btc-icon3.03
$1.14M
12-volume-btc-icon16.4
1000.00B
0.12%
9,177
2,489
$0.08327
120 Sats
$1.75M
13-marketcap-btc-icon25.19
$3.11M
13-volume-btc-icon44.77
21.00M
100.00%
1,043
1,481
$0.001385
2 Sats
$36,813
14-marketcap-btc-icon0.5315
$14,247.55
14-volume-btc-icon0.2053
1000.00B
0.00%
1,028
107
$0.03298
51.5 Sats
$692,013.98
15-marketcap-btc-icon10.81
$91,502.25
15-volume-btc-icon1.32
21.00M
100.00%
698
101
$0.002904
4.5 Sats
$201,417.89
16-marketcap-btc-icon3.12
$6,011.19
16-volume-btc-icon0.08663
69.70M
100.00%
274
17
$0.008756
12.62 Sats
$0.00
17-marketcap-btc-icon0.00
$1,449.56
17-volume-btc-icon0.02089
21.00M
100.00%
147
7
$0.02546
40 Sats
$533,808.24
18-marketcap-btc-icon8.39
$103,790.4
18-volume-btc-icon1.5
21.00M
100.00%
450
118
$0.008897
12.8 Sats
$186,682.64
19-marketcap-btc-icon2.69
$40,075.15
19-volume-btc-icon0.5775
21.00M
100.00%
337
101
$0.00
0.00 Sats
$0.00
20-marketcap-btc-icon0.00
$389.29
20-volume-btc-icon0.005610
1000.00B
0.00%
357
6
$0.001107
1.67 Sats
$110,557.84
21-marketcap-btc-icon1.67
$12,166.08
21-volume-btc-icon0.1753
100.00M
100.00%
140
28
$0.00
0.00 Sats
$0.00
22-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
22-volume-btc-icon0.00
21.00M
100.00%
6
-
$0.002818
4.5 Sats
$59,193.28
23-marketcap-btc-icon0.9454
$98,054.76
23-volume-btc-icon1.41
21.00M
100.00%
1,955
370
$0.00
0.00 Sats
$0.00
24-marketcap-btc-icon0.00
$3,921.07
24-volume-btc-icon0.05651
9,999
100.00%
100
7
$0.004228
7 Sats
$89,426.52
25-marketcap-btc-icon1.48
$12,834.47
25-volume-btc-icon0.1850
21.00M
100.00%
555
69
$8.51
19,998 Sats
$13,003.62
26-marketcap-btc-icon0.3055
$10,485.07
26-volume-btc-icon0.1511
21.00M
0.00%
218
4
$0.01127
17.88 Sats
$236,086.57
27-marketcap-btc-icon3.74
$661,972.89
27-volume-btc-icon9.54
21.00M
100.00%
587
507
$0.006506
10 Sats
$136,479.85
28-marketcap-btc-icon2.1
$28,804.71
28-volume-btc-icon0.4151
21.00M
100.00%
681
95
$0.2645
381.19 Sats
$0.00
29-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
29-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
290
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
30-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
30-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
32
-
$0.005311
8.5 Sats
$112,858.88
31-marketcap-btc-icon1.81
$24,187.49
31-volume-btc-icon0.3486
21.00M
100.00%
701
85
$0.03469
50 Sats
$729,114.75
32-marketcap-btc-icon10.51
$744,919.69
32-volume-btc-icon10.73
21.00M
100.00%
1,818
1,075
$0.00
0.00 Sats
$0.00
33-marketcap-btc-icon0.00
$3,165.76
33-volume-btc-icon0.04562
2.10M
100.00%
120
4
$0.00
0.00 Sats
$0.00
34-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
34-volume-btc-icon0.00
210000.00T
0.00%
66
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
35-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
35-volume-btc-icon0.00
2,100
100.00%
60
-
$2.03
3,300 Sats
$20,396.22
36-marketcap-btc-icon0.3318
$10,154.08
36-volume-btc-icon0.1463
10,000
100.00%
423
52
$0.{8}9021
0.{4}1300 Sats
$901,447.28
37-marketcap-btc-icon12.99
$12.99M
37-volume-btc-icon187.17
100.00T
100.00%
4,093
4,774
$0.02082
30 Sats
$436,855.22
38-marketcap-btc-icon6.3
$2.97M
38-volume-btc-icon42.78
21.00M
100.00%
1,907
4,416
$0.00
0.00 Sats
$0.00
39-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
39-volume-btc-icon0.00
1000.00M
0.00%
63
-
$0.00
0.00 Sats
$0.00
40-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
40-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
68
-
$0.01665
23.99 Sats
$1.67M
41-marketcap-btc-icon24.01
$3.06M
41-volume-btc-icon44.09
100.00M
100.00%
4,438
1,877
$0.01153
19 Sats
$241,868.61
42-marketcap-btc-icon3.99
$730,600.94
42-volume-btc-icon10.53
21.00M
100.00%
1,521
643
$0.01318
19 Sats
$277,943.81
43-marketcap-btc-icon4.19
$166,471.54
43-volume-btc-icon2.4
21.00M
100.00%
2,565
641
$0.{4}1807
0.03800 Sats
$13,267.26
44-marketcap-btc-icon0.2790
$9,482.01
44-volume-btc-icon0.1366
210000.00T
0.00%
303
12
$0.{7}3229
0.{4}5099 Sats
$15,848.55
45-marketcap-btc-icon0.2503
$10,357.78
45-volume-btc-icon0.1493
420000.00T
0.00%
164
21
$0.00
0.00 Sats
$0.00
46-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
46-volume-btc-icon0.00
1,000,000
0.00%
21
-
$0.01844
30 Sats
$389,382.36
47-marketcap-btc-icon6.33
$70,528.09
47-volume-btc-icon1.02
21.00M
100.00%
561
153
$0.00
0.00 Sats
$0.00
48-marketcap-btc-icon0.00
$0.00
48-volume-btc-icon0.00
21.00M
0.00%
65
-
$0.01246
19.9 Sats
$261,013.87
49-marketcap-btc-icon4.17
$644,896.69
49-volume-btc-icon9.29
21.00M
100.00%
524
553

Câu Hỏi Thường Gặp

BRC-20 là gì?

Mô tả ngắn gọn về tiêu chuẩn BRC-20: BRC-20 là một tiêu chuẩn thử nghiệm thể hiện việc tạo ra các token có thể thay thế trên Layer 1 của Bitcoin. Cách tiếp cận sáng tạo này sử dụng lý thuyết ordinal và inscription để mô phỏng khả năng thay thế.
Bối cảnh: Token BRC-20 được giới thiệu vào tháng 03/2023, xuất phát từ ý tưởng bảng điều khiển Dune vui tươi và lấy cảm hứng từ tên .sats. Kể từ khi ra mắt, token BRC-20 đã chiếm khoảng 3% tổng số giao dịch Bitcoin, với 250,000 người dùng, và đạt khối lượng 150 triệu USD đối với giao dịch trên chuỗi và 3 tỷ USD đối với giao dịch ngoài chuỗi.
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng