Chi tiết sản phẩm

Thông báo Quyền riêng tư Bitget

Chào mừng bạn đến với Thông báo Quyền riêng tư Bitget ("Thông báo Quyền riêng tư"). Vui lòng dành vài phút đọc kỹ trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào về bạn hoặc bất kỳ người nào khác.

Nội dung

1. Giới thiệu

2. Mục đích

3. Về chúng tôi

4. Dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn

5. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn

6. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

7. Tiết lộ dữ liệu của bạn

8. Chuyển khoản quốc tế

9. Bảo mật dữ liệu

10. Lưu trữ dữ liệu

11. Quyền hợp pháp của bạn

1. Giới thiệu

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện trách nhiệm bảo vệ dữ liệu nghiêm túc nhất. Thông tin chi tiết tại Mục 3 dưới đây liên quan đến:

2. Mục đích

Thông báo Quyền riêng tư này mô tả lý do và cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, thông tin chi tiết có tại Mục 3 bên dưới liên quan đến việc:

sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng nào của chúng tôi (gọi chung là "Dịch vụ"),

truy cập hoặc sử dụng website bitget.com của chúng tôi ("Website") hoặc ứng dụng di động ("Ứng dụng").

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân do chúng tôi thực hiện, đối với tất cả Dịch vụ và Ứng dụng.

Thông báo Quyền riêng tư này thông báo cho bạn về quyền riêng tư của bạn và cách các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu được nêu trong luật hiện hành về quyền riêng tư bảo vệ bạn.

Bạn phải đọc Thông báo Quyền riêng tư này cùng với bất kỳ thông báo hoặc chính sách nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp tùy từng thời điểm khi chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để bạn có thể hiểu rõ lý do và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. Thông báo Quyền riêng tư này bổ sung cho các thông báo và chính sách khác và không nhằm mục đích thay thế chúng. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào phát sinh giữa Thông báo Quyền riêng tư này và các thông báo và chính sách khác, các điều khoản của Thông báo Quyền riêng tư này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Dịch vụ, Website và Ứng dụng của chúng tôi không dành cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi và chúng tôi không chủ định thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ vị thành niên.

3. Về chúng tôi

Bên Kiểm soát Dữ liệu

Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn là pháp nhân xác định "phương tiện" và "mục đích" của bất kỳ hoạt động xử lý nào mà pháp nhân đó thực hiện.

BG Limited, một công ty được thành lập theo luật pháp của Cộng hòa Seychelles, là bên kiểm soát và chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Khiếu nại
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Nhiệm vụ của chúng tôi và của bạn khi có thay đổi

Chúng tôi thường xuyên đánh giá Thông báo Quyền riêng tư của mình. Phiên bản này được cập nhật lần cuối vào ngày được nêu ở trên. Vui lòng thường xuyên kiểm tra các phiên bản mới của Thông báo Quyền riêng tư. Chúng tôi cũng sẽ thông báo thêm cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong Thông báo về quyền riêng tư này theo cách giúp bạn chú ý đến những thay đổi đó một cách hiệu quả.

Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn phải chính xác và cập nhật. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân của bạn thay đổi trong mối quan hệ của bạn với chúng tôi.

Link của bên thứ ba

Website và bất kỳ trình duyệt web hiện hành nào, Ứng dụng hoặc giao diện lập trình ứng dụng cần thiết để truy cập Dịch vụ ("Ứng dụng"), có thể bao gồm các liên kết đến các website, plugin và ứng dụng của bên thứ ba ("Website của bên thứ ba"). Nhấp vào các link đó hoặc bật các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các Website bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về các tuyên bố và chính sách về quyền riêng tư của họ. Khi bạn rời khỏi Website hoặc Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo hoặc chính sách về quyền riêng tư của mọi Website bên thứ ba mà bạn truy cập hoặc sử dụng.

4. Dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng. Điều này bao gồm thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, thông tin được thu thập tự động về bạn và thông tin chúng tôi có được từ các bên thứ ba.

"Chủ thể dữ liệu" là một cá nhân có thể được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng dữ liệu cá nhân. Điều này thường đề cập đến một số thông tin nhận dạng như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó.


Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau đây từ bạn:

Danh mục dữ liệu cá nhân


Loại dữ liệu cá nhân cụ thể

Dữ liệu nhận dạng

tên đầy đủ,

họ trước khi kết hôn,

tên người dùng hoặc số nhận dạng tương tự,

ngày sinh,

thông tin sinh trắc học, bao gồm hình ảnh trực quan của khuôn mặt bạn,

chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc các hình thức giấy tờ tùy thân khác.

Dữ liệu liên hệ

quốc gia cư trú

địa chỉ email hoặc số điện thoại,

giấy tờ chứng minh địa chỉ (nếu có))

Dữ liệu tài chính

tài khoản ngân hàng,

chi tiết thẻ thanh toán,

tài khoản tiền ảo,

tài khoản lưu trữ giá trị,


Dữ liệu giao dịch

chi tiết về giao dịch vào và ra của bạn,

các chi tiết khác về bất kỳ giao dịch nào bạn tham gia bằng Dịch vụ, Website hoặc Ứng dụng.

Thông số kỹ thuật

dữ liệu kết nối internet,

địa chỉ giao thức internet (IP),

dữ liệu về nhà vận hành và nhà cung cấp dịch vụ,

dữ liệu đăng nhập,

loại và phiên bản trình duyệt,

loại thiết bị, danh mục và kiểu máy,

cài đặt múi giờ và dữ liệu vị trí,

dữ liệu ngôn ngữ,

phiên bản ứng dụng và phiên bản SDK,

các loại và phiên bản plugin trình duyệt,

hệ điều hành và nền tảng,

dữ liệu chẩn đoán như nhật ký sự cố và bất kỳ dữ liệu nào khác mà chúng tôi thu thập cho mục đích đo lường chẩn đoán kỹ thuật, và

thông tin khác được lưu trữ trên hoặc có sẵn liên quan đến các thiết bị bạn cho phép chúng tôi truy cập khi bạn truy cập Website hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Ứng dụng.

Dữ liệu hồ sơ

tên người dùng và mật khẩu,

số nhận dạng là người dùng của chúng tôi,

thông tin về việc bạn có tài khoản ứng dụng Bitget hay không và email được liên kết với tài khoản của bạn,

yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ,

sở thích, tùy chọn và phản hồi của bạn,

thông tin khác do bạn tạo ra khi bạn liên lạc với chúng tôi, ví dụ như khi bạn gửi yêu cầu đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Dữ liệu sử dụng

thông tin về cách bạn sử dụng Website, Dịch vụ, ứng dụng di động và các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp, bao gồm:

thời gian tải xuống thiết bị,

thời gian cài đặt,

loại tương tác và thời gian,

thời gian sự kiện, tên và nguồn.

Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông

tùy chọn của bạn khi nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi hoặc bên thứ ba,

tùy chọn liên lạc của bạn,

câu trả lời khảo sát của bạn.

Như đã giải thích ở trên trong Dữ liệu nhận dạng, chúng tôi cũng sẽ thu thập hình ảnh trực quan về khuôn mặt của bạn mà chúng tôi sẽ sử dụng, cùng với các nhà thầu phụ của chúng tôi (Xem Mục Tiết lộ Dữ liệu của bạn bên dưới), để kiểm tra danh tính của bạn cho mục đích hỗ trợ bạn gia nhập và phòng chống gian lận. Dữ liệu này nằm trong phạm vi của các loại dữ liệu đặc biệt.

5. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin từ và về bạn, thông qua:

Tương tác trực tiếp. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Nhận dạng, Dữ liệu Nhận dạng Xã hội, Dữ liệu Liên hệ, Dữ liệu Tài chính, Dữ liệu Hồ sơDữ liệu Truyền thông và Tiếp thị bằng cách tương tác trực tiếp với chúng tôi, bao gồm bằng cách điền vào biểu mẫu, cung cấp hình ảnh trực quan về bản thân bạn qua Dịch vụ, qua email hoặc qua phương thức khác. Điều này bao gồm dữ liệu cá nhân bạn cung cấp khi bạn:

truy cập Website hoặc Ứng dụng của chúng tôi;

đăng ký Dịch vụ của chúng tôi;

tạo tài khoản;

sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi;

yêu cầu thông tin tiếp thị được gửi cho bạn, ví dụ bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi;

tham gia một cuộc thi, ưu đãi hoặc khảo sát, bao gồm cả thông qua mạng xã hội; hoặc

gửi phản hồi cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi.

Công nghệ hoặc tương tác tự động. Khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua Website hoặc Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập Dữ liệu Kỹ thuật về thiết bị, hành động và thói quen duyệt web của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie, nhật ký máy chủ và các trình nhận dạng trực tuyến khác. Chúng tôi cũng sẽ thu thập Dữ liệu Giao dịchDữ liệu Sử dụng. Chúng tôi cũng có thể nhận Dữ liệu Kỹ thuậtDữ liệu Truyền thông và Tiếp thị về bạn nếu bạn truy cập các website khác sử dụng cookie của chúng tôi. Bạn có thể xem thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie thông qua Tùy chọn Cookie.

Widget mạng xã hội và link tương tự. Website của chúng tôi có thể chứa các link, plugin mạng xã hội, nút "widget", "tweet", "chia sẻ" và "thích" được liên kết với các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X (Twitter), Instagram, Threads, Discord, LinkedIn, Reddit và Telegram.

6. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Cơ sở pháp lý

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi luật pháp hiện hành cho phép chúng tôi. Nói cách khác, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có cơ sở hợp pháp cho việc sử dụng đó.

Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

thực hiện hợp đồng: nghĩa là xử lý dữ liệu của bạn khi cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu trước khi ký kết hợp đồng đó; chúng tôi sử dụng cơ sở này để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi;

lợi ích hợp pháp: nghĩa là lợi ích của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba), trong đó chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sử dụng cơ sở này miễn là lợi ích và quyền cá nhân của bạn không loại trừ những lợi ích đó;

tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: nghĩa là xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo;

sự đồng thuận: nghĩa là sự thể hiện rõ ràng, cụ thể, đầy đủ thông tin về mong muốn của bạn mà qua đó, bằng một tuyên bố hoặc hành động khẳng định rõ ràng, biểu thị sự đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn; trong những trường hợp cụ thể, sự đồng ý này phải rõ ràng – nếu như vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu điều đó một cách hợp lý.

Mục đích mà chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã trình bày ở bảng bên dưới, mô tả các cách chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và các căn cứ pháp lý mà chúng tôi dựa vào để thực hiện điều đó. Chúng tôi cũng đã xác định lợi ích hợp pháp của chúng tôi là gì, khi thích hợp.


Lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho nhiều hơn một cơ sở pháp lý tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thông tin chi tiết về cơ sở pháp lý cụ thể mà chúng tôi đang dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi có nhiều cơ sở được nêu trong bảng bên dưới.

Mục đích và/hoặc hoạt động


Danh mục dữ liệu cá nhân

Cơ sở pháp lý để xử lý

Đăng ký trạng thái khách hàng mới cho bạn

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu tài chính

Thực hiện hợp đồng

Thực hiện và tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu tài chính

Dữ liệu giao dịch

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu hồ sơ

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Xử lý và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và bất kỳ tính năng Ứng dụng nào cho bạn, bao gồm thực hiện, quản lý và xử lý bất kỳ hướng dẫn hoặc lệnh nào bạn thực hiện

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu tài chính

Dữ liệu giao dịch

Thông số kỹ thuật

Thực hiện hợp đồng

Ngăn chặn việc lạm dụng Dịch vụ và chương trình ưu đãi của chúng tôi

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu tài chính

Dữ liệu giao dịch

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông

Lợi ích hợp pháp: bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của Dịch vụ của chúng tôi bằng cách phát hiện và ngăn chặn gian lận và các hoạt động trái phép, từ đó bảo vệ cả doanh nghiệp và khách hàng của chúng tôi

Quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, bao gồm yêu cầu bạn để lại đánh giá, thực hiện khảo sát hoặc thông báo cho bạn về hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm của công ty chúng tôi

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu hồ sơ

Dữ liệu giao dịch

Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông

Thực hiện hợp đồng

Sự đồng ý, nếu được yêu cầu

Để lưu giữ hồ sơ của chúng tôi

cập nhật và nghiên cứu

cách khách hàng sử dụng

sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu hồ sơ

Dữ liệu giao dịch

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông

Lợi ích hợp pháp: để duy trì dữ liệu khách hàng chính xác cho dịch vụ hiệu quả và các quyết định kinh doanh sáng suốt, và để nâng cao các dịch vụ của chúng tôi bằng cách hiểu các tương tác của khách hàng

Sự đồng ý, nếu được yêu cầu

Quản lý, xử lý, thu thập và chuyển các khoản thanh toán, phí và lệ phí

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu tài chính

Dữ liệu giao dịch

Thực hiện hợp đồng

Tuân thủ luật pháp hiện hành và xử lý khiếu nại, bao gồm:

quản lý rủi ro và phòng chống tội phạm liên quan đến chống rửa tiền, chống khủng bố, sàng lọc xử phạt, gian lận và kiểm tra lý lịch khác

phát hiện, điều tra, báo cáo và ngăn chặn tội phạm tài chính theo nghĩa rộng

đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của bạn, để tuân theo các yêu cầu liên quan đến thông tin và/hoặc thay đổi đối với tài khoản của bạn

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu tài chính

Dữ liệu giao dịch

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu hồ sơ

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu nhạy cảm (còn gọi là Dữ liệu Danh mục Đặc biệt*) mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi hoặc chúng tôi nhận được từ bên thứ ba và/hoặc các nguồn công khai:

- dữ liệu có thể được tiết lộ bởi KYC hoặc kiểm tra lý lịch khác (ví dụ: vì dữ liệu đã được công bố trên báo chí hoặc có sẵn trong sổ đăng ký công khai);

- dữ liệu được thu thập thông qua quét khuôn mặt như một phần của quy trình xác minh danh tính;

- dữ liệu tình cờ được tiết lộ bởi giấy tờ tùy thân có ảnh dù chúng tôi không có chủ đích xử lý dữ liệu cá nhân này.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Thực hiện hợp đồng

Lợi ích hợp pháp: đảm bảo rằng chúng tôi không tham gia vào việc xử lý số tiền thu được từ các hoạt động tội phạm và không hỗ trợ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận nào khác, cũng như phát triển và cải thiện hệ thống nội bộ của chúng tôi để đối phó với tội phạm tài chính và đảm bảo giải quyết hiệu quả các khiếu nại

* Dữ liệu danh mục đặc biệt: khi chúng tôi xử lý dữ liệu đó, chúng tôi dựa vào lợi ích chung đáng kể theo Đạo luật CFT AML của Seychelles, Chỉ thị AML của EU, khuôn khổ AML của Vương quốc Anh, v.v.

Cho phép bạn tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc hoàn thành khảo sát

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu hồ sơ

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông

Thực hiện hợp đồng

Sự đồng ý, nếu được yêu cầu

Thu thập dữ liệu thị trường để nghiên cứu hành vi của khách hàng bao gồm sở thích, tùy chọn và cách họ sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, xác định các chiến dịch tiếp thị và phát triển doanh nghiệp của chúng tôi

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu hồ sơ

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông

Lợi ích hợp pháp: hiểu khách hàng và cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Để quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi, Website, (các) Ứng dụng và các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi bao gồm các lệnh cấm, khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo, lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu tài chính

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu giao dịch

Dữ liệu sử dụng

Lợi ích hợp pháp: để điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cung cấp dịch vụ quản trị và CNTT, an ninh mạng, để ngăn chặn gian lận và trong bối cảnh tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thực hiện tái cấu trúc nhóm

Cung cấp nội dung website và quảng cáo có liên quan cho bạn và đo lường hoặc hiểu hiệu quả của quảng cáo mà chúng tôi cung cấp cho bạn

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu hồ sơ

Dữ liệu sử dụng

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông

Lợi ích hợp pháp: để nghiên cứu cách khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi nhằm phát triển chúng, phát triển doanh nghiệp của chúng tôi và hình thành chiến lược tiếp thị của chúng tôi

Sự đồng ý, nếu được yêu cầu

Sử dụng phân tích dữ liệu để cải thiện website, sản phẩm/dịch vụ, tiếp thị, mối quan hệ khách hàng/người dùng và trải nghiệm của chúng tôi

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông

Lợi ích hợp pháp: để xác định loại khách hàng/người dùng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để giúp website của chúng tôi luôn được cập nhật và có liên quan, để phát triển kinh doanh và hình thành chiến lược tiếp thị của chúng tôi

Sự đồng ý, nếu được yêu cầu

Đưa ra đề xuất và khuyến nghị cho bạn về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu hồ sơ

Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông

Lợi ích hợp pháp: để phát triển sản phẩm/dịch vụ và phát triển kinh doanh của chúng tôi

Sự đồng ý, nếu được yêu cầu

Sử dụng dịch vụ của các nền tảng mạng xã hội hoặc nền tảng quảng cáo, một số trong đó sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân mà họ nhận được cho mục đích riêng, bao gồm cả mục đích tiếp thị

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu sử dụng

Sự đồng ý

Sử dụng dịch vụ của các tổ chức tài chính, các công ty phòng chống tội phạm và gian lận, các công ty đo lường rủi ro sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân mà họ nhận được cho mục đích riêng với tư cách là bên kiểm soát độc lập

Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu liên hệ

Dữ liệu tài chính

Dữ liệu giao dịch

Thông số kỹ thuật

Dữ liệu sử dụng

Lợi ích hợp pháp: tiến hành các hoạt động kinh doanh của chúng tôi trên thị trường dịch vụ tài chính, tham gia tích cực vào việc phòng chống tội phạm và gian lận

Ra quyết định tự động

Quyết định tự động là gì?

Quyết định tự động thường là một quyết định có thể ảnh hưởng đến bạn và được đưa ra tự động dựa trên các thuật toán phần mềm mà không cần sự can thiệp của con người. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các quyết định tự động để hoàn tất quy trình giới thiệu khách hàng mới hoặc để thực hiện giám sát chống gian lận.

Tại sao một quyết định tự động lại quan trọng đối với bạn?

Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn có thể dẫn đến các quyết định tự động được đưa ra (bao gồm cả lập hồ sơ) ảnh hưởn pháp lý đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn.

Làm cách nào để chúng tôi bảo vệ lợi ích của bạn trong trường hợp các quyết định tự động?

Quyền và lợi ích của các cá nhân có dữ liệu cá nhân trải qua quá trình quyết định tự động sẽ được bảo vệ thông qua các biện pháp thích hợp. Khi một quyết định tự động được đưa ra về bạn, bạn có quyền phản đối quyết định đó. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tiếp thị

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Nhận dạng, Dữ liệu Liên lạc, Dữ liệu Kỹ thuật, Dữ liệu Giao dịch, Dữ liệu Sử dụngDữ liệu Hồ sơ của bạn để biết được những gì chúng tôi cho rằng bạn có thể muốn hoặc cần, hoặc những gì bạn có thể quan tâm. Đây là cách chúng tôi quyết định sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi nào có thể phù hợp với bạn.

Bạn sẽ nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi nếu bạn đã yêu cầu thông tin từ chúng tôi và đồng ý nhận thông tin tiếp thị hoặc nếu bạn đã thực hiện giao dịch với chúng tôi và bạn chưa chọn không nhận các thông tin liên lạc đó. Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Truyền thông và Tiếp thị của bạn cho các hoạt động tương ứng của chúng tôi.

Tiếp thị của bên thứ ba

Chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý tham gia của bạn trước khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị.

Chọn không tham gia

Bạn có thể chọn không tham gia truyền thông tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào các link chọn không tham gia trên bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến bạn.

Hơn nữa, bạn có thể đăng nhập và hủy các tin nhắn tiếp thị trong mục Thông báo.

Khi bạn chọn không nhận tin nhắn tiếp thị, điều này sẽ không áp dụng cho các tin nhắn dịch vụ liên quan trực tiếp đến việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: bảo trì, thay đổi các điều khoản và điều kiện, v.v.).

Cookie

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả hoặc một số cookie của trình duyệt hoặc cảnh báo bạn khi các website đặt hoặc truy cập cookie. Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của Dịch vụ hoặc Website có thể không truy cập được hoặc không hoạt động bình thường. Để biết thêm thông tin về cookie chúng tôi sử dụng, vui lòng xem lại Tùy chọn Cookie.

Thay đổi mục đích

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu đó, trừ khi chúng tôi xem xét một cách hợp lý rằng chúng tôi cần sử dụng dữ liệu đó cho một lý do khác và lý do đó tương thích với mục đích ban đầu. Nếu bạn muốn nhận được lời giải thích về cách xử lý cho mục đích mới tương thích với mục đích ban đầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích không liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và chúng tôi sẽ giải thích cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi làm như vậy.

Bán hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp

Chúng tôi cũng có thể cần xử lý dữ liệu của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán bất kỳ hoạt động sáp nhập, tài trợ, mua lại, phá sản, giải thể, giao dịch hoặc thủ tục tố tụng nào liên quan đến tất cả hoặc một phần cổ phần, doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Điều này sẽ dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc thực hiện các giao dịch đó hoặc để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

7. Tiết lộ dữ liệu của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý, nhà thầu phụ và các tổ chức liên quan khác, các công ty thuộc tập đoàn và các đối tác của chúng tôi (như được mô tả bên dưới) để hoàn thành nhiệm vụ, và cung cấp Dịch vụ và sử dụng Ứng dụng cho bạn. Khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, họ phải tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý dữ liệu đó theo quy định của pháp luật.


Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các thực thể sau:

các công ty và tổ chức hỗ trợ chúng tôi xử lý, xác minh hoặc hoàn trả các giao dịch/lệnh mà bạn thực hiện và cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào mà bạn đã yêu cầu;

cơ quan xác minh danh tính để thực hiện kiểm tra xác minh theo yêu cầu;

các cơ quan phòng chống gian lận hoặc tội phạm để giúp phòng chống các hoạt động phạm pháp như gian lận, rửa tiền và tài trợ khủng bố;

bất kỳ ai mà chúng tôi chuyển nhượng hợp pháp hoặc có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo các điều khoản và điều kiện liên về việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào;

bất kỳ bên thứ ba nào do việc tái cơ cấu, bán hoặc mua lại tập đoàn của chúng tôi hoặc bất kỳ đối tác nào, với điều kiện là bất kỳ bên nhận nào cũng sử dụng thông tin của bạn cho cùng mục đích như thông tin ban đầu được cung cấp cho chúng tôi và/hoặc được chúng tôi sử dụng; và

các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, dù ở trong hay ngoài Cộng hòa Seychelles, khi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

Chi tiết cụ thể về việc sử dụng blockchain

Công nghệ blockchain được sử dụng trong việc cung cấp một số Dịch vụ nhất định hoạt động trên một mạng phi tập trung, nơi các giao dịch được ghi lại một cách bất biến và minh bạch. Đặc điểm này đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu được lưu trữ trên blockchain. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là một khi dữ liệu được thêm vào blockchain thì hầu như không thể gỡ hoặc xóa bỏ.

8. Truyền dữ liệu quốc tế (Luồng dữ liệu xuyên biên giới)

Nhiều bên thứ ba bên ngoài của chúng tôi có trụ sở ngoài Cộng hòa Seychelles nên việc các bên này xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bao gồm việc chuyển dữ liệu ra ngoài Cộng hòa Seychelles.

Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi Cộng hòa Seychelles, chúng tôi đảm bảo mức độ bảo vệ tương tự được dành cho dữ liệu đó bằng cách đảm bảo thực hiện ít nhất một trong các biện pháp bảo vệ sau:

quốc gia mà chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến đã được Ủy ban Châu Âu coi là cung cấp mức độ bảo vệ đầy đủ đối với dữ liệu cá nhân; và

một hợp đồng cụ thể được phê duyệt bởi Ủy ban Châu Âu, Ủy ban Thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền khác cung cấp các biện pháp bảo vệ cho việc xử lý dữ liệu cá nhân, được gọi là Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cơ chế cụ thể mà chúng tôi sử dụng khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra khỏi Cộng hòa Seychelles.

9. Bảo mật dữ liệu

Dù luôn có rủi ro khi bất kỳ dữ liệu nào được chia sẻ qua internet, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn dữ liệu cá nhân của bạn vô tình bị mất, sử dụng, hư hại, hoặc truy cập một cách trái phép hoặc bất hợp pháp, bị thay đổi, hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn đối với nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh hợp pháp cần biết. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật.

Tùy thuộc vào tính chất của các rủi ro có thể phát sinh từ việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật phù hợp sau đây:

các biện pháp tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn ở đào tạo nhân viên và phát triển chính sách);

các biện pháp kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo vệ vật lý dữ liệu, ẩn danh và mã hóa); và

đảm bảo tính khả dụng, tính toàn vẹn và khả năng truy cập liên tục (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đảm bảo sao lưu dữ liệu cá nhân thích hợp được lưu giữ).

Chúng tôi đã triển khai các quy trình để xử lý bất kỳ vi phạm dữ liệu cá nhân nào bị nghi ngờ và sẽ thông báo cho bạn cũng như bất kỳ cơ quan quản lý có liên quan nào về vi phạm đó khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.

10. Lưu giữ dữ liệu

Để xác định thời gian lưu trữ phù hợp với dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, rủi ro tiềm ẩn từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của bạn, các mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được các mục đích đó bằng các phương tiện khác hay không, cũng như các yêu cầu pháp lý, quy định, thuế, kế toán hoặc các yêu cầu hiện hành khác.

Dưới đây là một số yếu tố chính mà chúng tôi thường xem xét khi xác định thời gian chúng tôi cần lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn:

trong trường hợp có khiếu nại;

nếu chúng tôi cho rằng có nguy cơ về tranh tụng liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn hoặc nếu chúng tôi thấy rằng chúng tôi cần giữ thông tin để giải quyết các khiếu nại pháp lý có thể xảy ra trong tương lai (ví dụ như địa chỉ email và nội dung, cuộc trò chuyện, thư sẽ được giữ lại đến 10 năm kể từ khi kết thúc mối quan hệ của chúng ta, tùy thuộc vào thời hạn áp dụng trong quốc gia của bạn);

để tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý và/hoặc quy định hiện hành đối với một số loại dữ liệu cá nhân nhất định:

theo Đạo luật CFT AML của Seychelles, chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian ít nhất 7 năm sau khi kết thúc mối quan hệ giữa chúng tôi với tư cách là một công ty và bạn với tư cách là khách hàng; Thời hạn này có thể được gia hạn thêm trong một số trường hợp nhất định nếu được quy định bởi và phù hợp với pháp luật hiện hành;

nếu thông tin là cần thiết cho mục đích kiểm toán, v.v.;

phù hợp với các tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn trong ngành có liên quan;

phù hợp với nhu cầu kinh doanh hợp pháp của chúng tôi để ngăn chặn việc lạm dụng các chương trình ưu đãi mà chúng tôi triển khai. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của khách hàng trong thời gian ưu đãi và trong một khoảng thời gian nhất định sau khi kết thúc để ngăn chặn hành vi lạm dụng.

Xin lưu ý rằng trong (các) điều kiện nhất định, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn: xem các quyền hợp pháp của bạn bên dưới để biết thêm thông tin. Chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu xóa của bạn CHỈ khi (các) điều kiện được đáp ứng.

11. Quyền hợp pháp của bạn

Bạn có các quyền mà chúng tôi cần cho bạn biết. Các quyền của bạn tùy thuộc vào lý do chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể:

yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn;

yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin bạn cho là không chính xác và hoàn thành thông tin bạn cho là không đầy đủ (tùy thuộc vào việc chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp cho chúng tôi);

yêu cầu xóa (hủy hoặc xóa) dữ liệu cá nhân của bạn; Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể tuân thủ yêu cầu xóa của bạn vì các lý do pháp lý cụ thể sẽ được thông báo cho bạn. Ngoài ra, vui lòng kiểm tra tiểu mục "Chi tiết cụ thể về việc sử dụng blockchain" ở trên;

phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc của bên thứ ba) và bạn muốn phản đối việc xử lý dữ liệu dựa trên tình huống cụ thể của bạn vì bạn cảm thấy quyền và tự do cơ bản của bạn bị ảnh hưởng; trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có cơ sở hợp pháp thuyết phục để xử lý thông tin của bạn, điều này sẽ ảnh hưởng đến các quyền và tự do của bạn; bạn cũng có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp;

yêu cầu xem xét lại các quyết định nếu chúng được đưa ra hoàn toàn bằng phương tiện tự động, không có sự can thiệp của con người (giải thích chi tiết ở Mục 6 ở trên);

yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nếu bạn muốn chúng tôi thiết lập tính chính xác của dữ liệu; khi việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi là bất hợp pháp; khi bạn cần chúng tôi lưu giữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn yêu cầu dữ liệu đó nữa vì bạn cần dữ liệu đó để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc nếu bạn phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, hoặc nếu bạn phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi cần xác minh xem liệu chúng tôi có cơ sở hợp pháp để cưỡng chế sử dụng dữ liệu đó hay không;

yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc cho bên thứ ba và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hoặc bên thứ ba mà bạn đã chọn (nếu khả thi về mặt kỹ thuật), dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng, có thể đọc được bằng máy; Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng hoặc khi chúng tôi sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với bạn;

rút lại sự đồng ý bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi đang dựa vào sự đồng ý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn; tuy nhiên, việc này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ việc xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý; nếu bạn rút lại sự đồng ý, chúng tôi có thể không thể cung cấp một số sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể cho bạn, nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu điều này xảy ra khi bạn rút lại sự đồng ý;

khiếu nại với Ủy ban Thông tin của Seychelles hoặc bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền tại địa phương về bất kỳ vi phạm nào được phát hiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại tại tòa án.

Thường không yêu cầu phí

Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập dữ liệu cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối tuân thủ yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

Thời hạn phản hồi yêu cầu hợp pháp

Xem xét các yêu cầu khác nhau của luật về quyền riêng tư mà chúng tôi phải tuân theo, chúng tôi có thể phản hồi yêu cầu hợp pháp trong vòng một tháng.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin chi tiết cần thiết để xác minh danh tính của bạn khi bạn yêu cầu thực hiện quyền hợp pháp liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.