facebook

Tuân thủ và trách nhiệm giải trình

Chúng tôi cam kết bảo vệ tài sản của bạn và thực sự nghiêm túc về trách nhiệm này.Những giá trị của chúng tôi hỗ trợ việc đưa ra các quyết định nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và có tác động lâu dài đến xã hội.

Các hoạt động của chúng tôi luôn được thực hiện một cách minh bạch và có thẩm quyền.Với tiêu chí bắt kịp các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu đang không ngừng phát triển trong tiền điện tử, chúng tôi làm việc với các đối tác liên kết để đảm bảo thông tin là chính xác và nền tảng của chúng tôi luôn được bảo mật.Chúng tôi cung cấp các dịch vụ, sản phẩm cho người dùng phản ánh mức độ bảo mật và uy tín hàng đầu trong ngành của mình.

account-share-3
Chia sẻ
compliance-banner
Khung tuân thủ của chúng tôi
framework-img-1
Xác định
framework-img-2
Đánh giá
framework-img-3
Thực hiện
framework-img-4
Đánh giá
1. Quản lý tuân thủ
2. Xác minh danh tính điện tử
3. Phân tích blockchain
4. An ninh mạng

Chúng tôi luôn hỗ trợ bạn.

Đăng Ký Ngay
Tải ứng dụng
Tải ứng dụng