Chi tiết sản phẩm

Thông báo điều chỉnh giới hạn rút tiền cho người dùng

Nhằm tăng cường quản lý rủi ro và bảo mật tài sản của người dùng, Bitget sẽ tiến hành điều chỉnh giới hạn rút tiền bắt đầu từ 09:00 ngày 01/09/2023 (Giờ VN).

Giới hạn cho người dùng chưa hoàn tất xác minh KYC:

Tài sản trị giá $50,000 mỗi ngày

Tài sản trị giá $100,000 mỗi tháng

Giới hạn cho người dùng đã hoàn tất xác minh KYC:

Cấp VIP

Giới hạn rút tiền hàng ngày

Không phải VIP

Tài sản trị giá $3,000,000

VIP 1

Tài sản trị giá $6,000,000

VIP 2

Tài sản trị giá $8,000,000

VIP 3

Tài sản trị giá $10,000,000

VIP 4

Tài sản trị giá $12,000,000

VIP 5

Tài sản trị giá $15,000,000

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn!