Trung tâm Thông báo

Đảm bảo 100%: Chia sẻ 700,000 BGB ngay!

Đảm bảo 100%: Chia sẻ 700,000 BGB ngay! image 0

Chỉ cần mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc nạp tiền fiat vào tài khoản ngân hàng của bạn để đủ điều kiện chia sẻ 700,000 BGB!

Đăng Ký Ngay


Thời gian ưu đãi: 17:00 21/02 - 17:00 29/02 (Giờ VN)

Lưu ý: Đảm bảo trúng thưởng sau mỗi lượt rút, phần thưởng được phân phối ngay lập tức!

‌Điều khoản và Điều kiện:

  1. Để đủ điều kiện, bạn phải đăng ký ưu đãi bằng tài khoản chính của mình thông qua nút Đăng Ký Ngay và hoàn tất xác minh danh tính.

  2. Tìm hiểu cách nạp EUR và BRL qua ngân hàng trên Bitgetcách mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.

  3. Tổng quỹ thưởng 700,000 BGB sẽ được phân bổ ngay lập tức trong thời gian diễn ra rút thăm may mắn.

  4. Bitget có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các điều khoản được nêu ở đây bất cứ lúc nào do điều kiện thị trường thay đổi, rủi ro gian lận hoặc các lý do khác.

  5. Bitget có quyền loại các giao dịch được coi là giao dịch wash trading, giao dịch trục lợi, giao dịch từ các tài khoản đăng ký hàng loạt hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường.