Trung tâm Thông báo

Ưu đãi cho vay không lãi suất hàng ngày: chia sẻ 50,000 USDT + quỹ thưởng giao dịch ký quỹ!

Ưu đãi cho vay không lãi suất hàng ngày: chia sẻ 50,000 USDT + quỹ thưởng giao dịch ký quỹ! image 0

Chỉ có trong thời gian giới hạn, hãy tận hưởng các khoản vay ký quỹ không lãi suất trong hai giờ mỗi ngày, đồng thời có cơ hội kiếm tiền thưởng giao dịch và chia sẻ 50,000 USDT!

Ưu đãi cho vay không lãi suất hàng ngày: chia sẻ 50,000 USDT + quỹ thưởng giao dịch ký quỹ! image 1

Thời gian ưu đãi: 17:00 22/02 - 17:00 29/02 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Ưu đãi vay không lãi suất hàng ngày
Tất cả người dùng có thể tận hưởng vay không lãi suất cho các coin được chỉ định từ 19:00 - 21:00 (Giờ VN) mỗi ngày trong thời gian ưu đãi.

Coin không tính lãi suất cho ngày 28/02: BTC, ETH, USDT, XRP, BGB, PEPE, ONDO, JASMY

*Thông tin về coin không tính lãi suất được cập nhật hàng ngày. Vui lòng theo dõi để biết thêm từ thông báo.

Tham khảo:
Ký quỹ Spot - vay tiền là hoạt động cốt lõi của giao dịch ký quỹ spot
Thêm thông tin về lãi suất vay ký quỹ spot của Bitget

Hoạt động 2: Giao dịch để chia sẻ 50,000 USDT + quỹ thưởng giao dịch ký quỹ!
Trong thời gian diễn ra ưu đãi, cả người dùng mới và hiện tại có khối lượng giao dịch ký quỹ spot đạt 1000 USDT sẽ được thưởng dựa trên khối lượng giao dịch của họ (mua và bán):

‌Khối lượng giao dịch (USDT) Quỹ thưởng (USDT)
1,000 - 10,000 5,000
10,000 - 100,000 15,000
100,000+ 30,000

Phần thưởng dành riêng cho người dùng mới thực hiện giao dịch ký quỹ spot:10,000 người dùng đầu tiên thực hiện giao dịch ký quỹ spot lần đầu của bản thân trong thời gian ưu đãi sẽ nhận 5-100 USDT tiền thưởng giao dịch.

Làm thế nào để thực hiện giao dịch ký quỹ? Trong chế độ Ký quỹ > Chuyển ký quỹ > Vay (và bạn nên kích hoạt tính năng vay/trả nợ tự động) > Mua long/Bán short.

Ký quỹ spot: Giao dịch ký quỹ với vay/trả nợ tự động

‌Lưu ý:

1. Người dùng phải đăng ký để tham gia chương trình ưu đãi.

2. ‌Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

3. Người dùng phải dùng tài khoản chính để đăng ký tham gia ưu đãi. Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được tính vào khối lượng giao dịch của tài khoản chính.

4. ‌Bitget có quyền loại người dùng có các hành vi gây hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký nhiều tài khoản và thực hiện giao dịch rửa. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ do đầu tư nào.