Trung tâm Thông báo

Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot, nạp ròng và giới thiệu trên CandyBomb để nhận STRK!

Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot, nạp ròng và giới thiệu trên CandyBomb để nhận STRK! image 0

CandyBomb là một nền tảng airdrop vừa được Bitget ra mắt. Người dùng hoàn thành nhiệm vụ và nhận vé có thể nhận được airdrop token.

Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot, nạp ròng và giới thiệu trên CandyBomb để nhận STRK! image 1

Giới thiệu về dự án

Starknet là một ZK-Rollup phi tập trung không cần cấp quyền và hoạt động như một mạng L2 trên Ethereum.

Website | X | Discord

Chi tiết ưu đãi CandyBomb--Starknet (STRK):

Số lượng STRK

Pool giao dch spot STRK

7,400

Pool np ròng STRK

7,400

Pool gii thiu

3,686

Tng

18,486

Hướng dẫn tham gia: Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot STRK, nạp ròng STRK và giới thiệu để nhận vé thưởng.

Thời gian ưu đãi: 18:00 21/02 - 18:00 28/02 (Giờ VN)

Hướng dẫn cách tham gia:

1. Đăng ký tài khoản Bitget.

2. Truy cập trang CandyBomb và nhấn vào nút Đăng Ký.

3. Bitget sẽ bắt đầu tính toán khối lượng giao dịch spot STRK, nạp ròng STRK và lượt giới thiệu sau khi người dùng hoàn tất đăng ký tham gia ưu đãi.

Pool giao dịch spot STRK

Pool giao dịch spot STRK: 7,400 STRK

Hướng dẫn cách nhận vé:

1. Đạt khối lượng giao dịch spot STRK/USDT nhất định trong thời gian ưu đãi để nhận vé.

2. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên khối lượng giao dịch spot của mình. Xem Bảng 1.

Khối lượng giao dịch spot (USDT)

‌Cấp 1

100 ≤ khối lượng giao dịch spot < 500

1

‌Cấp 2

500 ≤ khối lượng giao dịch spot < 1000

2

‌Cấp 3

Khối lượng giao dịch spot ≥ 1000

3

3. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot STRK ÷ tổng số vé thưởng người tham gia nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot STRK × quỹ thưởng giao dịch spot STRK. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 73 STRK từ pool giao dịch spot.

Pool nạp ròng STRK

Pool nạp ròng STRK: 7,400 STRK

Hướng dẫn cách nhận vé:

1. Đạt số tiền nạp ròng nhất định trong thời gian ưu đãi để nhận vé.

Nạp ròng = nạp trên chuỗi - rút trên chuỗi.

2. Bạn sẽ nhận vé dựa trên số tiền nạp ròng của mình. Xem Bảng 2.

Số tiền nạp ròng (STRK)

11

1

37

2

73

3

>185

4

Lưu ý: Chỉ tính các khoản tiền nạp STRK.

3. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ nạp ròng STRK ÷ tổng số vé thưởng người tham gia nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ nạp ròng STRK × quỹ thưởng nạp ròng STRK. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 73 STRK từ pool nạp ròng.

Pool giới thiệu

Khối lượng pool giới thiệu: 3,686 STRK

Hướng dẫn cách nhận vé:

1. Mời bạn bè đăng ký Bitget. Người được mời phải đạt khối lượng giao dịch spot tối thiểu là 100 USDT trong thời gian ưu đãi thì mới được tính là lời mời hợp lệ.

*Bao gồm giao dịch spot, giao dịch sao chép spot, giao dịch bot spot và giao dịch ký quỹ spot.

2. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên số lượt giới thiệu của mình. Xem Bảng 2.

Giới thiệu

1

1

2

2

3

3

> 3

4

Ví dụ:

Người dùng A: Sau khi đăng ký và trước khi kết thúc ưu đãi, người dùng A đã mời 1 người dùng mới và người này đã đạt khối lượng giao dịch spot là 100 USDT. Người dùng A sẽ nhận được một vé.

Người dùng B: Sau khi đăng ký và trước khi kết thúc ưu đãi, người dùng B đã mời 5 người dùng mới, tất cả đều đạt khối lượng giao dịch spot là 100 USDT. Người dùng B sẽ nhận được bốn vé.

3. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu ÷ tổng số vé thưởng người dùng tham gia nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu × pool giới thiệu. Mỗi người dùng có thể nhận được tối đa 73 STRK từ pool giới thiệu.

Lịch trình sự kiện STRK trên CandyBomb

Giai đoạn ưu đãi

Thời gian

Thời gian đăng ký/thời gian ưu đãi

18:00 21/02 - 18:00 28/02 (Giờ VN)

Thông báo kết quả

19:00 28/02 (Giờ VN)

Phân phối airdrop

20:00 28/02 (Giờ VN)

Mở khóa airdrop

Airdrop từ pool giao dịch spot, pool nạp ròng và pool giới thiệu sẽ được mở khoá hoàn toàn vào lúc 21:00 28/02 (Giờ VN).

‌Điều khoản và Điều kiện:

  1. Bitget có quyền, theo quyết định riêng của mình, huỷ bỏ hoặc đình chỉ tài khoản người dùng và thu hồi các phần thưởng nếu người dùng đó bị phát hiện có hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các thoả thuận người dùng, quy tắc, chính sách, hoặc quy định, điều khoản và điều kiện, hoặc các thông báo (sửa đổi và lặp lại), hoặc nếu người dùng lợi dụng sự kiện, hoặc làm gián đoạn, hoặc làm tổn hại đến hoạt động hợp pháp của sự kiện.
  2. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện của ưu đãi này, bao gồm các thay đổi, sửa đổi quy tắc ưu đãi hoặc hủy bỏ ưu đãi mà không cần thông báo trước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.