Trung tâm Thông báo

Mua/Nạp 10 USDT để chia sẻ phần thưởng BABYELON, BABYBONK, SUI, BTC và các coin khác trị giá $500,000!

Mua/Nạp 10 USDT để chia sẻ phần thưởng BABYELON, BABYBONK, SUI, BTC và các coin khác trị giá $500,000! image 0

Mua tiền điện tử qua thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc nạp qua ngân hàng ≥10 USDT bằng tiền fiat để chia sẻ phần thưởng BABYELON, BABYBONK, BGB, SUI, ARB, OP, MANTA, SOL & BTC với tổng giá trị $500,000!

Đăng Ký Ngay


Thời gian ưu đãi: 17:00 01/02 - 17:00 29/02 (Giờ VN)

Làm cách nào để tham gia?

 1. Nhiệm vụ người dùng mới: Mua 1 USDT bằng thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc nạp qua ngân hàng bằng tiền fiat để nhận 500 BABYELON;

 2. Nhiệm vụ cho người dùng mới & hiện tại: Thực hiện nạp ròng 100/250/500/1000/1500/2000/2500 USDT qua thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc nạp qua ngân hàng để nhận BABYELON, BABYBONK, BGB, SUI, ARB, OP, MANTA, SOL & BTC!

Lời khuyên: lặp lại các thử thách để tối đa hóa cơ hội chiến thắng của bạn!

‌Điều khoản và Điều kiện:

 1. Để đủ điều kiện, bạn phải (1) đăng ký ưu đãi bằng tài khoản chính qua nút Đăng Ký Ngay và (2) hoàn thành xác minh KYC.

 2. Giải thưởng sẽ được rút thăm và phân bổ vào tài khoản của người tham gia trong vòng 15 ngày làm việc sau khi kết thúc chương trình ưu đãi.

 3. Ưu đãi này chỉ dành cho các giao dịch được thực hiện bằng thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc nạp qua ngân hàng cho mỗi tài khoản người dùng cá nhân.

 4. Tìm hiểu cách nạp EUR và BRL qua ngân hàng trên BitgetCách mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng/ghi nợ.

 5. Nạp ròng = Tổng nạp - Tổng rút (nạp/mua bằng tiền fiat đối với bất kỳ coin nào). Chỉ dữ liệu nạp được tạo sau khi đăng ký mới được tính, vậy nên bạn hãy nhớ đăng ký trong thời gian sớm nhất có thể.

 6. Phần thưởng của bạn ở chương trình này có thể bị thu hồi nếu bạn tham gia đồng thời vào các chương trình ưu đãi khác.

 7. Bitget có quyền điều chỉnh hoặc thay đổi các điều khoản được nêu ở đây bất cứ lúc nào do điều kiện thị trường thay đổi, rủi ro gian lận hoặc các lý do khác.

 8. Bitget có quyền loại các giao dịch được coi là giao dịch wash trading, giao dịch trục lợi, giao dịch từ các tài khoản đăng ký hàng loạt hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.