Trung tâm Thông báo

Bắt đầu giao dịch ký quỹ để chia sẻ 80,000 USDT! Người dùng mới có thể nhận những phần thưởng độc quyền!

Bắt đầu giao dịch ký quỹ để chia sẻ 80,000 USDT!  Người dùng mới có thể nhận những phần thưởng độc quyền!

Quỹ thưởng giao dịch ký quỹ tháng 10 đã sẵn sàng! Giao dịch để chia sẻ 60,000 USDT. Quỹ thưởng bổ sung trị giá 20,000 USDT dành cho người dùng mới!

>>Tham Gia Ngay<<

Thời gian ưu đãi: 17:00 12/10 - 17:00 20/10 (Giờ VN)

Hoạt động 1: Quỹ thưởng độc quyền trị giá 20,000 USDT dành cho người dùng mới!

Người dùng chưa bao giờ tham gia giao dịch ký quỹ spot có thể chia sẻ 20,000 USDT khi đạt khối lượng giao dịch ký quỹ spot 100 USDT (mua và bán).

Làm thế nào để thực hiện giao dịch ký quỹ isolated? Chế độ ký quỹ > Chuyển ký quỹ > Vay (chúng tôi khuyên bạn nên bật tính năng vay/trả nợ tự động) > Mua long/Bán short

Tham khảo:

  1. 4 Bước Để Hoàn Thành Giao Dịch Ký Quỹ Spot Bitget

  2. Ký quỹ Spot - vay tiền là hoạt động cốt lõi của giao dịch ký quỹ

Hoạt động 2: Người dùng mới và người dùng hiện tại có thể chia sẻ 60,000 USDT!

Trong thời gian ưu đãi, người dùng mới và người dùng hiện tại sẽ nhận được phần thưởng dựa trên khối lượng giao dịch ký quỹ spot của mình (mua và bán).

Khối lượng giao dịch (USDT) Quỹ thưởng (USDT)
1000 – 10,000 10,000
10,000 – 100,000 20,000
>100,000 30,000

‌Lưu ý:

1. Người dùng phải đăng ký để tham gia chương trình ưu đãi.

2. ‌Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc.

3. Người dùng phải dùng tài khoản chính để đăng ký tham gia ưu đãi. Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được tính vào khối lượng giao dịch của tài khoản chính.

4. ‌Bitget có quyền loại người dùng có các hành vi gây hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký nhiều tài khoản và thực hiện giao dịch rửa. Bitget có quyền giải thích cuối cùng về ưu đãi này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư. Bitget sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ do đầu tư nào.