KCGI (King’s Cup Global Invitational): Cuộc thi Giao dịch Futures

KCGI 2024 đã diễn ra tốt đẹp. Hẹn gặp lại bạn vào năm sau!

default
Chia sẻ

Người tham gia hiện tại

0

Đội hiện tại

0

Quỹ thưởng hiện tại (USDT)

--

Thứ hạng của tôi

empty pic
Không tìm thấy dữ liệu

Phần thưởng hàng ngày

NgàyThứ hạng của tôiROI của tôiPhần thưởng của tôi
Phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc. Chi tiết có thể được xem tại Trung tâm Phiếu thưởng. Nếu bạn không nhận được phần thưởng trong khoảng thời gian này, bạn đã không đáp ứng các yêu cầu sau khi được đánh giá. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Phần thưởng của tôi

Phiếu thưởng
empty pic
Không tìm thấy dữ liệu