KCGI (King’s Cup Global Invitational): Cuộc thi Giao dịch Futures

KCGI 2024 đã diễn ra tốt đẹp. Hẹn gặp lại bạn vào năm sau!

default
Chia sẻ

Người tham gia hiện tại

0

Đội hiện tại

0

Quỹ thưởng hiện tại (USDT)

--

Phần thưởng cho cuộc thi futures đội

Dù bạn muốn lãnh đạo một đội hay tham gia vào một đội, quyết định là ở bạn! Thành công với tư cách là đội trưởng hay thành viên trong đội có thể mang lại những phần thưởng lớn!

10 đội đứng đầu theo Lời/Lỗ và khối lượng giao dịch có thể chia sẻ 60% tổng quỹ thưởng.

Phần thưởng thi đấu đội

10 đội đứng đầu theo Lời/Lỗ và khối lượng giao dịch có thể chia sẻ 60% tổng quỹ thưởng.

100 người dùng hàng đầu theo Lời/Lỗ cá nhân và khối lượng giao dịch cá nhân có thể chia sẻ 30% tổng quỹ thưởng.

Phần thưởng thi đấu cá nhân

100 người dùng hàng đầu theo Lời/Lỗ cá nhân và khối lượng giao dịch cá nhân có thể chia sẻ 30% tổng quỹ thưởng.

Trong thời gian ưu đãi, người dùng mới đăng ký ưu đãi của Bitget và nằm trong top 100 về Lời/Lỗ và khối lượng giao dịch có thể chia sẻ 10% tổng quỹ thưởng.

Phần thưởng thử thách người mới

Trong thời gian ưu đãi, người dùng mới đăng ký ưu đãi của Bitget và nằm trong top 100 về Lời/Lỗ và khối lượng giao dịch có thể chia sẻ 10% tổng quỹ thưởng.

Những đội trưởng có đủ số lượng thành viên theo yêu cầu có thể nhận giải thưởng bậc thầy tuyển dụng lên đến 3000 USDT.

Giải thưởng bậc thầy tuyển dụng

Những đội trưởng có đủ số lượng thành viên theo yêu cầu có thể nhận giải thưởng bậc thầy tuyển dụng lên đến 3000 USDT.

Những đội trưởng có đủ số lượng người mới theo yêu cầu có thể nhận giải thưởng tuyển dụng người mới lên đến 4000 USDT.

Giải thưởng tuyển dụng người mới

Những đội trưởng có đủ số lượng người mới theo yêu cầu có thể nhận giải thưởng tuyển dụng người mới lên đến 4000 USDT.

3 thành viên đầu tiên tham gia mỗi đội có thể nhận 10 USDT tiền thưởng giao dịch futures.

Phần thưởng đăng ký sớm

3 thành viên đầu tiên tham gia mỗi đội có thể nhận 10 USDT tiền thưởng giao dịch futures.

Người dùng đăng ký thành công, có tài sản futures tối thiểu là 100 USDT tại thời điểm bắt đầu cuộc thi chính và một đội được thành lập thành công với tối thiểu 10 thành viên sẽ nhận được tiền thưởng giao dịch futures.

Giải thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Người dùng đăng ký thành công, có tài sản futures tối thiểu là 100 USDT tại thời điểm bắt đầu cuộc thi chính và một đội được thành lập thành công với tối thiểu 10 thành viên sẽ nhận được tiền thưởng giao dịch futures.

Quy tắc

Lịch thi đấu

 • Giai đoạn đăng ký đội trưởng:23:00 16/05/2024 - 22:59 06/06/2024 (Giờ VN)
 • Thời gian đăng ký sớm: 23:00 23/05/2024 - 22:59 25/05/2024 (Giờ VN)
 • Giai đoạn đăng ký thành viên trong đội:23:00 23/05/2024 - 22:59 06/06/2024 (Giờ VN)
 • Giai đoạn đăng ký muộn cho thành viên đội: 23:00 06/06/2024 - 22:59 12/06/2024 (Giờ VN).
 • Giai đoạn thi đấu:23:00 06/06/2024 - 22:55 27/06/2024 (Giờ VN)

Yêu cầu thành lập đội

 • Để trở thành đội trưởng hoặc gia nhập một đội, người dùng phải có ít nhất 100 USDT trong tài sản futures. Khi gia nhập một nhóm hoặc trở thành đội trưởng, bạn sẽ tự động được đăng ký tham gia tất cả các sự kiện khác. Không được phép đăng ký riêng lẻ cho các sự kiện khác.
 • Để tham gia cuộc thi đội một cách thành công, mỗi đội cần phải có ít nhất 10 thành viên, bao gồm cả đội trưởng.
 • Các thành viên đội sẽ không thể tham gia cuộc thi đội nếu đội của họ có ít hơn 10 thành viên. Thành viên trong đội có thể tiếp tục tham gia vào các cuộc thi cá nhân, cuộc thi dành cho người mới, nhiệm vụ hàng ngày và các hoạt động khác.
 • Dữ liệu thi đấu của đội sẽ được tính toán khi một đội khởi đầu với ít hơn 10 thành viên và tăng lên 10 thành viên trong giai đoạn đăng ký muộn.
 • Trong giai đoạn đăng ký, các thành viên trong đội có thể chọn rời khỏi đội của mình để gia nhập đội khác và đội trưởng có thể chọn giải tán đội hoặc loại bỏ một số thành viên cụ thể.
 • Tài khoản phụ, nhà tạo lập thị trường, nhà môi giới và tài khoản tổ chức không đủ điều kiện đăng ký ưu đãi này.

Phân bổ quỹ thưởng

 • Phần thưởng ROI của đội: Chiếm 30% tổng quỹ thưởng và sẽ được chia cho 10 đội có tỷ lệ ROI cao nhất. Đội trưởng của đội chiến thắng sẽ được nhận riêng 10%, trong khi 40% sẽ được chia cho 10 thành viên trong đội có ROI cao nhất. 50% còn lại sẽ được chia cho các thành viên đáp ứng tiêu chí về khối lượng giao dịch.
 • Phần thưởng khối lượng giao dịch của đội: Chiếm 30% tổng quỹ thưởng và sẽ được chia cho 10 đội có khối lượng giao dịch cao nhất. Đội trưởng của đội giành chiến thắng sẽ được nhận riêng 10% quỹ thưởng, trong khi 40% được chia cho các thành viên trong đội nằm trong top 10 về khối lượng giao dịch. 50% còn lại sẽ được chia cho các thành viên đáp ứng tiêu chuẩn về khối lượng giao dịch.
 • Phần thưởng ROI cá nhân: Chiếm 15% tổng quỹ thưởng và sẽ được chia cho 100 người tham gia đủ điều kiện có ROI cá nhân cao nhất.
 • Phần thưởng khối lượng giao dịch cá nhân: Chiếm 15% tổng quỹ thưởng và sẽ được chia cho những người tham gia đủ điều kiện, xếp hạng trong top 100 về khối lượng giao dịch cá nhân.
 • Phần thưởng ROI người mới: Chiếm 5% tổng quỹ thưởng và sẽ được chia cho 100 người mới đủ điều kiện có ROI cá nhân cao nhất.
 • Phần thưởng khối lượng giao dịch của người mới: Chiếm 5% tổng quỹ thưởng và sẽ được chia cho những người tham gia đủ điều kiện, xếp hạng trong top 100 về khối lượng giao dịch cá nhân.
 • Giải thưởng bậc thầy tuyển dụng: Đội trưởng sẽ nhận được voucher tiền điện tử nếu số lượng các thành viên hợp lệ trong đội (tài khoản giao dịch futures vẫn hoạt động trong tối thiểu là 5 ngày) đáp ứng số lượng thành viên đội được yêu cầu. Phần thưởng sẽ được phân phối cho 100 đội đủ điều kiện hàng đầu dựa trên thứ hạng thành viên hợp lệ.
 • Giải thưởng tuyển dụng người mới: Đội trưởng sẽ nhận được voucher tiền điện tử nếu số lượng các thành viên mới hợp lệ trong đội (tài khoản giao dịch futures vẫn hoạt động trong tối thiểu là 5 ngày) đáp ứng số lượng thành viên đội được yêu cầu. Phần thưởng sẽ được phân phối cho 100 đội đủ điều kiện hàng đầu dựa trên thứ hạng thành viên hợp lệ.
 • Người dùng mới: Được xác định là cá nhân đăng ký trên Bitget và đăng ký KCGI thành công sau 23:00 14/05/2024 (Giờ VN).
 • Phần thưởng tham gia sớm: 3 thành viên đầu tiên trong đội (không bao gồm đội trưởng) tham gia một trong 200 đội đầu tiên được thành lập trong giai đoạn tham gia sớm sẽ nhận được 10 USDT tiền thưởng giao dịch futures. Các thành viên trong đội có đội có ít hơn 10 thành viên khi bắt đầu cuộc thi sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng sớm.
 • Giải thưởng hoàn thành nhiệm vụ: Tất cả người dùng đăng ký trong thời gian quy định, nắm giữ tối thiểu 100 USDT trong tài khoản futures và lập đội thành công khi cuộc thi bắt đầu sẽ nhận được tiền thưởng giao dịch.
 • Trong thời gian thi đấu, mỗi người tham gia phải đạt được tổng khối lượng giao dịch futures tối thiểu 30,000 USDT để đủ điều kiện chia sẻ quỹ thưởng. (Người tham gia không đạt khối lượng giao dịch 30,000 USDT sẽ vẫn có tên trong bảng xếp hạng cuối cùng, nhưng sẽ không nhận được giải thưởng.)
 • Phần thưởng: Tiền thưởng giao dịch USDT sẽ được phân bổ cho phần thưởng khối lượng giao dịch đội, phần thưởng ROI đội, phần thưởng ROI cá nhân, phần thưởng khối lượng giao dịch cá nhân, phần thưởng ROI người mới và phần thưởng khối lượng giao dịch người mới. BGB sẽ được phân phối cho giải thưởng bậc thầy tuyển dụng và giải thưởng tuyển dụng người mới.

Quy tắc tính toán

 • ROI của đội = Tổng ROI của 10 thành viên đứng đầu ÷ 10 (bất kỳ thành viên nào trong Top 10 có khối lượng giao dịch dưới 30,000 USDT hoặc ROI âm sẽ không được tính). Nếu có ít hơn 10 thành viên đáp ứng tiêu chí trong một đội, trung bình vẫn được tính dựa trên 10 thành viên.
 • ROI của thành viên đội = Lời/Lỗ ÷ (giá trị ròng ban đầu + số tiền nạp vào tài khoản futures trong thời gian diễn ra cuộc thi) x 100%.
 • Lời/Lỗ = (giá trị ròng cuối cùng của tài khoản (bao gồm Lời/Lỗ chưa thanh toán và tiền thưởng giao dịch) - giá trị ròng ban đầu (bao gồm Lời/Lỗ chưa thanh toán và tiền thưởng giao dịch) + số tiền rút từ tài khoản futures trong thời gian thi đấu - số tiền nạp vào tài khoản futures trong thời gian thi đấu) + Lời/Lỗ chưa ghi nhận của bot
 • Giá trị ròng ban đầu: Giá trị ròng của tài sản futures giữ trong tài khoản của người dùng nhiều hơn 5 phút trước khi cuộc thi bắt đầu sẽ được tính là giá trị ròng ban đầu.
 • Người dùng phải có tối thiểu 100 USDT trong tài khoản futures để đăng ký. Khi giá trị ròng ban đầu của tài khoản ít hơn 100 USDT, ROI sẽ được tính dựa trên 100 USDT.
 • Giá trị ròng của tài khoản: Giá trị được tính mỗi 5 phút cho đến khi cuộc thi kết thúc.
 • Khối lượng giao dịch của đội: Tổng khối lượng giao dịch của Top 10 người dùng tính theo khối lượng giao dịch của đội + tổng khối lượng giao dịch của những người dùng khác lớn hơn 30,000 USDT × 10%.
 • ROI cá nhân/người mới = Lời/Lỗ ÷ (tài sản ban đầu (bao gồm ROI chưa ghi nhận) + tiền nạp vào tài khoản futures trong suốt cuộc thi) x 100%.
 • Khối lượng giao dịch cá nhân/người mới: Tổng khối lượng giao dịch của tất cả các lệnh được đặt trong thời gian cuộc thi diễn ra (quy đổi sang USDT).
 • ‌Nạp tiền: Tổng số tiền nạp vào tài khoản futures trong thời gian diễn ra cuộc thi.
 • Rút tiền: Tổng số tiền rút từ tài khoản futures trong thời gian diễn ra cuộc thi (bao gồm chuyển khoản sang các tài khoản khác).
 • Chỉ có tài sản trong tài khoản futures mới được tính.
 • Việc chuyển tiền vào tài khoản futures được coi là nạp tiền, trong khi chuyển tiền từ tài khoản futures sang tài khoản spot hoặc tài khoản khác được tính là rút tiền.

Các quy tắc khác

 • Trong giai đoạn đăng ký, nếu một đội có ít hơn 10 thành viên, thành viên có thể rời đội và tham gia đội khác. Đội trưởng có thể giải tán đội hoặc xóa các thành viên trong đội. Trong giai đoạn đăng ký muộn, đội có ít hơn 10 thành viên có thể tham gia cuộc thi khi đội đó đạt đủ 10 thành viên. Tuy nhiên, các thành viên không thể rời khỏi đội và đội trưởng không thể giải tán hoặc xóa thành viên trong đội.
 • Bitget sẽ đánh giá tất cả người dùng và nhanh chóng loại những người sử dụng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương thức điện tử, robot, lặp đi lặp lại hoặc tự động, cho mục đích đăng ký, giao dịch hoặc đạt mục tiêu trong ưu đãi. Người dùng sẽ bị loại, bất kể họ có sử dụng các phương pháp có hại cho một phần trong quá trình đăng ký hoặc tham gia của mình hay không.
 • Phần thưởng cho hoạt động Phần thưởng hàng ngày sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi người dùng hoàn thành hoạt động. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ và phần thưởng đăng ký sớm sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi cuộc thi bắt đầu. Giải thưởng bậc thầy tuyển dụng, giải thưởng tuyển dụng người mới và phần thưởng cho hoạt động thi đấu đội, cuộc thi cá nhân và thử thách người mới sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi ưu đãi kết thúc. Nếu bạn không nhận được phần thưởng trong thời gian phân phối tương ứng, điều đó có nghĩa là bạn đã không đáp ứng các yêu cầu tương ứng sau khi xem xét. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.