Chi tiết sản phẩm

Câu hỏi thường gặp về xác minh danh tính

1. Tại sao cần xác minh danh tính?

Xác minh danh tính là một quy trình được sử dụng bởi các tổ chức tài chính và tổ chức được quản lý khác để xác minh danh tính của người dùng. Bitget sẽ xác minh danh tính của bạn và tiến hành đánh giá để giảm thiểu rủi ro.

2. Xác minh danh tính ảnh hưởng đến quyền truy cập các dịch vụ Bitget của tôi như thế nào?

Người dùng chưa hoàn thành xác minh danh tính cấp 1 sẽ không thể nạp tiền và giao dịch nữa, chức năng rút tiền vẫn hoạt động bình thường.

3. Tôi có thể rút bao nhiêu tiền mỗi ngày sau khi hoàn tất xác minh danh tính?

Người dùng có cấp độ VIP khác nhau sẽ có sự khác biệt về hạn mức rút tiền sau khi hoàn tất xác minh danh tính:

Cấp VIP

Chưa hoàn thành xác minh danh tính

Xác minh danh tính cấp 1

Xác minh danh tính cấp 2

v0

Hạn mức rút tiền hàng ngày: 20,000 USDT; Hạn mức rút tiền hàng tháng: 100,000 USDT

Hạn mức rút tiền hàng ngày: 3 triệu USDT

v1

Hạn mức rút tiền hàng ngày: 6 triệu USDT

v2

Hạn mức rút tiền hàng ngày: 8 triệu USDT

v3

Hạn mức rút tiền hàng ngày: 10 triệu USDT

v4

Hạn mức rút tiền hàng ngày: 12 triệu USDT

v5

Hạn mức rút tiền hàng ngày: 15 triệu USDT

4. Làm cách nào để tôi có thể hoàn tất quy trình xác minh danh tính?

Tham khảo tài liệu này để hoàn tất xác minh danh tính:

Làm thế nào để hoàn tất xác minh danh tính?

5. Tôi không thể tìm thấy quốc gia của mình trong danh sách. Tại sao?

Bitget không cung cấp dịch vụ cho những người dùng đến từ các quốc gia/khu vực sau: Afghanistan, Canada (Alberta), Cộng hòa Trung Phi, Crimea, Cuba, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea Bissau, Haiti, Hồng Kông, Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Bắc Triều Tiên, Hà Lan, Puerto Rico, Singapore, Somalia, Sudan, Nam Sudan, Syria, Hoa Kỳ, Yemen.

6. Tôi có thể hoàn tất xác minh danh tính trên tài khoản phụ của mình không?

Bạn chỉ có thể hoàn tất xác minh danh tính trên tài khoản chính. Sau khi hoàn tất xác minh danh tính trên tài khoản chính, các tài khoản phụ của bạn cũng sẽ được hưởng quyền truy cập tương tự.

7. Quá trình xác minh danh tính mất bao lâu?

Quá trình xác minh danh tính gồm hai bước: gửi dữ liệu và xét duyệt. Đối với gửi dữ liệu, bạn chỉ cần mất vài phút để tải lên giấy tờ tùy thân của mình và vượt qua quy trình xác minh khuôn mặt. Bitget sẽ xét duyệt thông tin của bạn ngay khi nhận được. Quá trình xét duyệt có thể mất vài phút hoặc lâu nhất là một giờ, tùy thuộc vào quốc gia và loại giấy tờ tùy thân bạn chọn. Nếu mất hơn một giờ, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng để kiểm tra tiến độ.

8. Tôi có thể hoàn tất xác minh danh tính trên nhiều tài khoản Bitget không?

Mỗi người dùng chỉ có thể hoàn tất xác minh danh tính trên một tài khoản Bitget. Nếu bạn đã có tài khoản đã xác minh, bạn phải hủy tài khoản đó trước khi hoàn tất xác minh danh tính trên một tài khoản khác. Trong trường hợp tài khoản đã xác minh của bạn bị mất, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng để đặt lại xác minh danh tính của bạn.

9. Tôi có thể tiến hành xác minh danh tính bao nhiêu lần mỗi ngày?

Nếu xác minh danh tính không thành công, bạn luôn có thể thử lại. Mỗi người dùng có thể gửi dữ liệu nhận dạng để xác minh 10 lần mỗi ngày. Sau 10 lần gửi, bạn sẽ phải đợi 24 giờ trước khi thử lại.

10. Xét duyệt thủ công là gì? Khi nào tôi có thể hoàn tất xác minh danh tính thông qua quy trình xét duyệt thủ công?

Xét duyệt thủ công là quy trình trong đó một nhân viên tại Bitget sẽ xem xét dữ liệu của bạn trong quá trình xác minh danh tính. Danh tính của bạn sẽ được xác nhận và xác minh dựa trên lần gửi trước đó của bạn. Sau lần xác minh danh tính không thành công đầu tiên, bạn sẽ thấy cổng xét duyệt thủ công trên trang.

Vui lòng lưu ý rằng nếu chọn xét duyệt thủ công, ngoài các bản sao giấy tờ tùy thân, bạn sẽ được yêu cầu tải lên một bức ảnh tự chụp cho thấy bạn đang cầm giấy tờ tùy thân và một mảnh giấy trắng với từ viết tay "Bitget" và ngày hiện tại.

11. Tại sao tôi không thể nạp tiền qua ngân hàng sau khi hoàn tất xác minh danh tính?

Nếu đã hoàn tất xác minh danh tính thông qua quy trình xét duyệt thủ công, bạn sẽ không thể nạp tiền qua ngân hàng.

12. Tôi có thể thay đổi thông tin nhận dạng của mình sau khi xác minh không?

Bạn không thể thay đổi thông tin nhận dạng của mình. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sai sót nào trong thông tin đã gửi, bạn có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để chỉnh sửa.

13. Tôi có thể sử dụng những tài liệu nào để hoàn tất xác minh danh tính?

Để xác minh danh tính cấp 1, bạn có thể sử dụng căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe hoặc giấy phép cư trú. Bạn có thể xem các loại tài liệu cụ thể được hỗ trợ sau khi chọn quốc gia phát hành.

14. Những lý do phổ biến và giải pháp khi xác minh danh tính không thành công là gì?

Lý do

Giải pháp

Giấy tờ tuỳ thân bạn cung cấp không rõ ràng hoặc có chất lượng kém

Đảm bảo gửi tài liệu rõ ràng và dễ đọc

Giấy tờ tuỳ thân của bạn đã hết hạn

Cung cấp tài liệu chưa hết hạn

Chúng tôi không thể nhận ra hoặc hỗ trợ loại giấy tờ tuỳ thân bạn đã cung cấp

Gửi giấy tờ tùy thân của bạn theo quốc gia và loại giấy tờ bạn chọn

Bạn đã đăng ký và xác minh với các tài khoản trên nền tảng và không được phép xác minh bất kỳ tài khoản nào khác

Nếu có một tài khoản Bitget khác đã được xác minh, bạn có thể hủy tài khoản đó và thử xác minh lại tài khoản này. Nếu tài khoản đã xác minh hiện tại bị mất, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để đặt lại trạng thái xác minh danh tính của bạn

Ảnh khuôn mặt của bạn không khớp với ảnh trên giấy tờ tuỳ thân

Bạn nên gửi giấy tờ tùy thân của riêng mình và tự hoàn thành xác minh khuôn mặt

Tuổi của bạn không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi chỉ chấp nhận người dùng trên 18 tuổi

Chúng tôi không chấp nhận người dùng dưới 18 tuổi.